چگونگی عکاسی از مجالس عروسی

عکس یعنی ثبت خاطرات و لحظه‌های ناب و خاص زندگی. در این میان عده‌ای هستند که به محصور کردن خاطرات در قالب چندین عکس علاقه چندانی ندارند، ولی چنین افرادی نیز به احتمال زیاد نمی‌توانند از گرفتن عکس در مجلس عروسی خود یا اقوام نزدیک خودداری کنند.