عکاسانی که نام و نانشان سیاه است‌

عکس، یکی از سریع‌ترین راه‌های انتقال مفاهیم و در عین حال سهل‌الوصول‌ترین آنهاست. کافی است دکمه را بفشاری تا یک واقعیت را برای همیشه به تصویر بکشی.