تامس دیمند

از اولین باری كه « توماس دمند» تمام توجه عمومی را به سوی خود جلب نمود یك دهه می‌گذرد. جایگاه خاص وی به عنوان یك هنرمند به وجود آورد كه ما را به سؤالاتی درباره واقعیتی كه ما را به تماشا وامی‌دارد دعوت می‌كند -در عكس‌های وی در زندگی روزمره این هنرمند وا می‌دارد.