چگونه با محدودیت دینامیك رنج مقابله كنیم

حتما تاكنون با منظره ای با طیف بالایی از روشنایی از تیره تا روشن برخورد داشته اید و برای انتقال تمام طیف روشنایی آن, مشكلاتی را تجربه كرده اید

حتما تاكنون با منظره‌ای با طیف بالایی از روشنایی (از تیره تا روشن) برخورد داشته‌اید و برای انتقال تمام طیف روشنایی آن، مشكلاتی را تجربه كرده‌اید.در این موارد یا مناطق سایه، جزئیات را ازدست می‌دهند و یا مناطق روشن.

● در این نوشتار طرز برخورد با این مساله را در مراحل مختلف عكاسی دیجیتال مرور خواهیم نمود.

۱) قبل از تهیه عكس:

بهترین راه برخورد با این مساله این است كه اصلا با آن برخورد نكنیم!

الف) اگر امكان دارد كمی سوژه را از زوایای مختلف بررسی كنید شاید زاویه‌ای را بیابید كه كنتراست روشنایی كمی داشته باشد. اگر پیش‌زمینه و پس‌زمینه دارای اختلاف روشنایی زیادی هستند، اگر ممكن باشد، یكی از آن‌دو را در كادر قرار دهید.

ب) از منعكس كننده‌های طبیعی اطراف سوژه استفاده كنید. مثلا سوژه در كنار یك دیوار روشن باشد و خود دیوار در كادر نباشد.

ج) زاویه دوربین را پایین بیاورید تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود این تركیب بندی، نوعی كادربندی بدیع محسوب خواهد شد.

د) نقاط خیلی روشن كادر را بیابید و سعی كنید آنها را از كادر خارج كنید.

ه) در مورد سوژه‌هایی كه پس زمینه روشن دارند، از fill flash استفاده نمایید.

ز) به اولویتها دقت كنید. مناطق كوچك highlight در تصویر چندان مشكل‌زا نیستند. اما یك آسمان وسیع اوراكسپوز شده و یا یك لباس عروس سفید بدون جزئیات، كل عكس را از ارزش تهی خواهند كرد.

ح) نقاط روشن اور‌اكسپوز شده در پس‌زمینه، اهمیت كمتری از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهیزید.

۲) هنگام عكاسی/در دوربین:

الف) در مورد سوژه دارای اولویت، از center weighted metering استفاده كنید. در صورت لزوم می‌توان از -۱/۳ تا -۱ ۱/۳ جبران نوری استفاده نمود.

ب) در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجی استفاده شود. در صورت لزوم می‌توان از +۱/۳ تا +۱ ۱/۳ جبران نوری استفاده نمود.

ج) از پایینترین ISO ممكن استفاده كنید. چون بایستی نویز حداقل باشد تا در مرحله بازیابی جئیات مناطق سایه، تصویر مشكل نویز نداشته باشد.

د) در مورد مناظری كه دارای خط افق نسبتا مستقیم هستند، از Gradual ND استفاده كنید.

ه) با استفاده از سه پایه، ار براكتینگ نوردهی استفاده نمایید. تا چندین عكس مختلف با نورسنجیهای مختلف داشته باشید و بتوانید بعدا آنها را با هم ادغام نمایید. با این روش حتی میتوان به ۱۰ استاپ نوری از محدوده دینامیكی دست یافت. برای براكتینگ نورسنجی از تغییر سرعت شاتر استفاده نمایید و نه تغییر دیافراگم تا عمق میدان‌تان در عكسهای مختلف متفاوت نباشد.

و) همواره از RAW استفاده كنید. هم بیتهای بیشتری در اختیارتان خواهد بود و هم امكانات بیشتری برای بازیابی جزئیات در مناطق پرنور و كم نور.

ز) از تكنیك expose to right استفاده نمایید: با توجه به هیستوگرام، طوری نورسنجی كنید كه اكثر حجم اطلاعاتی در قسمت راست نمودار هیستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با این روش، حجم اطلاعاتی بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسید كه بعدا در مرحله ویرایش می‌توان آنرا در تمام وسعت دینامیك، پخش نمود. این روش را فقط برای عكسهای RAW استفاده نمایید. در jpeg بعلت تغییرات گامای اعمال شده توسط دوربین، ممكن است نتوانید بعدا جزئیات تصویر را احیا نمایید.

ح) همیشه هیستوگرام را در نظر داشته باشید و هیچگاه در مورد چنین موقعیتهایی، بدون آن عكس نگیرید.

۳) مرحله ویرایش/پس از تهیه عكس

الف) بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهای مبدل آن تاكید می‌كنیم. اگربتوانید در تصاویر JPEG تا یك استاپ دینامیك رنج را افزایش دهید، در RAW امكان افزایش تا ۲ یا حتی ۳ استاپ نوری خواهید داشت.

ب) اگر از براكتینگ استفاده كرده‌اید، هم می‌توانید به طور دستی آنها را باهم ادغام نمایید و هم به طور خودكار با ویژگی HDR در فتوشاپ سی اس ۲

ج) اگر تنها یك تصویر RAW دارید، از روش تبدیل دوگانه استفاده نمایید: یكبار تبدیل را طوری انجام دهید كه مناطق highlight داری جزئیات باشند و یكبار بر اساس مناطق سایه تبدیل را انجام دهید. سپس این‌دو فایل مجزا حاصله را با هم ادغام كنید. نتایج این روش گاه بسیار خیره كننده خواهد بود.

د) گاه افزودن یك ماسك لایه از نوع gradient fill می‌تواند همان فیلتر Gradual ND را شبیه‌سازی نموده و نتایج نسبتا خوبی داشته باشد.

ه) اگر تنها یك تصویر از نوع jpeg دارید، ابتدا یك لایه تنظیمی از نوع curve یا level اضافه نمایید و مناطق سایه را بازیابی نمایید. سپس سعی كنید مناطق روشن تصویر را با استفاده از براش پاك كنید تا از تاثیر این لایه در امان باشند.

و) اگر مناطق روشن یا سایه تصویرتان غیر قابل بازیابی است، نسخه سیاه و سفید عكس را بسازید. در عكسهای سیاه و سفید، نبود جزئیات در مناطق روشن یا سایه تصویر، چندان آزار دهنده نبوده و حتی گاه عامدا آنها را به این صورت تهیه می‌كنند.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

http://www.scantips.com/basics۱۴.html

http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Digital_Imaging/Dynamic_Range_۰۱.htm

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/expose-right.shtml

http://www.normankoren.com/digital_tonality.html

http://www.photo.net/learn/drange/

http://www.fredmiranda.com/DRI/

http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/۰۰۱۲۶۸.php

http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/۰۰۱۲۷۱.php