نگاهی به جایزه ورلد پرس فوتو ۲۰۰۶

عکاسان خبری معمولا انزجار خود از جنگ، خونریزی و مرگ انسان ها را با کمک تصاویر بیان می کنند. امسال حمله موشکی اسرائیل به لبنان یکی از موضوع هایی بود که توجه بسیاری از آنها را به خود جلب کرد.