معرفی دیان فیتزموریس

دیان فیتزموریس زنی ۴۷ ساله است كه ۱۶ سال برای «سانفرانسیسكو كرونیكل» عكاسی كرده.