لنزهای نیکون

اگر بخواهیم وارد بحث لنزها شویم اولین توصیه آن است که در زمان خرید بدنه دوربین حتما به دو نکته توجه داشته باشید.