جف وال

جف وال عكاسی كه در دهه‌های ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ تأثیر بسزایی در اندیشه‌ی عكاسانه معاصر گذاشت در سال ۱۹۴۶ در بریتیش كلمبیای ونكوور در كشور كانادا زاده شد .