اگر با دوربین دیجیتال عازم سفری.......

اگر از كودكان عكس می گیرید ، نشان دادن عكس ها به آنها در LCD دوربین ، حكم یك برگ برنده را دارد كه می تواند آنها را به عنوان مدل ، مشتاقانه در مقابل دوربین شما گرد آورد .