عكس‌ها از مد نمی‌افتند

من‌ برای‌ مجستی‌ كاستوم‌ یك‌ عكاس‌ هستم‌، برای‌ نشریات‌ موسیقی‌ یك‌ گرافیست‌، برای‌ اهل‌ سینما یك‌ كارگردان‌، برای‌ مادرم‌ یك‌ هنرمند. طرفداران‌ واقعی‌ من‌ می‌دانند من‌ یك‌ تصویرسازم‌ كه‌ ایده‌های‌ مختلفی‌ در سر دارم‌ و به‌ كمك‌ دیگران‌ این‌ ایده‌ها را به‌ هنرهای‌ بصری‌ ملموس‌ تبدیل‌ می‌كنم‌ كه‌ یا عكس‌ است‌ یا فیلم‌.