انقلاب دیجیتال در صنعت عكاسی و پدركشی

لایكا در سال ۱۹۲۵ در نمایشگاه لایپزیك نخسیتن دوربین عكاسی دستی را ارائه و با آن بازارهای جهان را تسخیر كرد اما انقلاب دیجیتال در دنیای عكاسی باعث گردید كه این شركت در چهار سال گذشته مجبور به اخراج بیش از چهار صد نفر از كارمندان خود گردد مدیران كارخانه تولید دوربین لایكا كه در میان عكاسان حرفه ای كیفیت, استقامت و دقت تكنیكی آن زبانزد است, ابعاد انقلاب دیجیتال را نادیده گرفتند و در سال گذشته فروش این دوربین در سراسر جهان به مرز صد میلیون یورو كاهش یافت كه این میزان به معنی پانزده میلیون و پانصد هزار یورو ضرر در سال مالی ۲۰۰۴ بوده است

جمله معروفی میگوید، انقلاب فرزندان خود را میكشد، اما در مورد صنایع فتوگرافی باید گفت كه انقلاب دیجیتالی در حال كشتن پدران خود است. روز جمعه گذشته شركت فیلم سازی آگفا اعلام ورشكستگی نمود و امروز نیز خبر از بحران شدید اقتصادی در شركت دوربین سازی لایكا داده شد.

آگفا كه مخفف «شركت سهامی تولید رنگهای جوهری» است بیش از یكصد سال پیش و در سال ۱۸۶۸ تاسیس شد كه در سال ۱۹۰۳ اولین فیلم عكاسی را وارد بازار كرد و باز هم این شركت آگفا بود كه در سال ۱۹۳۶ اولین فیلم رنگی مدرن را به بازار عكاسی ارائه نمود. كنسرن شیمی بایرن در سال ۱۹۵۳، صد درصد سهام این شركت را خرید و در سال ۱۹۶۴ آگفا و شركت بلژیكی مصنوعات فتوگرافی «گورت» به هم پیوستند كه در سال ۱۹۸۱ بار دیگر توسط كنسرن بایرن خریداری شد. كنسرن بایرن در پایان دهه نود، آگفا را وارد بازار سهام نمود كه شركت بلژیكی «گورت» با خرید ۲۵ درصد از سهام آگفا دارای اكثریت سهام این شركت شد، اما پنج سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۴ سهام آن را به میزان ۱۱۲ میلیون یورفروخت كه مدیریت آگفا با بیست و پنج درصد، شركت سرمایه گذاری نانو با ۵۵ درصد و دو شركت سرمایه گذاری آمریكائی هركدام با ده درصد در آن سهیم شدند، كه این اقدام با تعجب آگاهان صنایع فتوگرافی روبرو شد.

صاحبان جدید شركت فیلم سازی آگفا، با همه اخراج های دسته جمعی و صرف جوئی هائی كه در امر تولید بكار بردند، نتوانستند از پس انقلاب دیجیتالی كه در عرصه صنایع فتوگرافی رخ داده برآیند و اكنون با اعلام ورشگستگی ۲۴۰۰ نفر از كارمندان این شركت در سراسر جهان و ۱۸۰۰ نفر در آلمان به همراه خانواده هایشان در معرض بیكاری و اخراج قرار گرفته اند.

عكاسی دیجیتال از همان آغاز شركت آگفا را با مشكل فروش فیلم روبرو ساخت. تنها در سال گذشته و در آلمان فروش دوربین های دیجیتال به نسبت دوربین های آنالوگ پنج برابر بیشتر بوده است. فروش شركت آگفا در سال ۲۰۰۳ بیش از یازده درصد كاهش یافت و به ۸۷۰ میلیون یورو رسید كه این سال مالی با ۸۴ میلیون یورو ضرر به پایان برده شد. در سال گذشته میلادی فروش آگفا حتی از این هم بیشتر كاهش نشان داد و به تقریبا ۷۰۰ میلیون یورو رسید. اما وضعیت شركت دوربین سازی لایكا نیز بهتر از این نیست. برای این شركت در حال حاضر۱۰۵۰ نفر در سراسر جهان مشغول بكار هستند و بغیر از ۴۱۵ نفر كه در شهر زولمس واقع در ایالت هسن كار میكنند بقیه در كشور پرتقال و یا سایر كشورهای جهان به تولید دوربینهای شكاری و یا دوربینهای عكاسی مشغول هستند. لایكا در سال ۱۹۲۵ در نمایشگاه لایپزیك نخسیتن دوربین عكاسی دستی را ارائه و با آن بازارهای جهان را تسخیر كرد. اما انقلاب دیجیتال در دنیای عكاسی باعث گردید كه این شركت در چهار سال گذشته مجبور به اخراج بیش از چهار صد نفر از كارمندان خود گردد. مدیران كارخانه تولید دوربین لایكا كه در میان عكاسان حرفه ای كیفیت، استقامت و دقت تكنیكی آن زبانزد است، ابعاد انقلاب دیجیتال را نادیده گرفتند و در سال گذشته فروش این دوربین در سراسر جهان به مرز صد میلیون یورو كاهش یافت كه این میزان به معنی پانزده میلیون و پانصد هزار یورو ضرر در سال مالی ۲۰۰۴ بوده است. اكنون قرار است در جلسه سهام داران كه بزودی برگزار خواهد شد، پیشنهادات همه جانبه ای برای مبارزه با بحران مالی این شركت ارائه شود كه بكارگیری ذخیره مالی چهار میلیون یوروئی و فروش سهام جدید از مهمترین آنها هستند. اما كلاوس نیدینگ رئیس سازمان حمایت از دارندگان اوراق بهادار میگوید كه تزریق سرمایه به تنهائی كافی نیست. لایكا اكنون باید تصمیم بگیرد كه یا بعنوان یك مانوفاكتور به میزان محدود اما با كیفیت بسیار بالا برای بازار به تولید دوربین دست ساز بپردازد، كه این امر به معنی نیاز به نیروی كار بسیار كمتر است و یا اینكه واقعا به تولید انبوه بپردازد. اما در حال حاضر این شركت نه مرغ است و نه ماهی. از سوی دیگر لایكا برای بازار دیجیتال هم كوچك است و به تنهائی قدرت رقابت با بزرگان این عرصه را ندارد. به این ترتیب با بروز انقلاب دیجیتالی در دنیای عكاسی سرنوشت آگفا و لایكا تنها مواردی نخواهد بود كه ما شاهد آن هستیم، این انقلاب قربانیان دیگری را هم طلب خواهد كرد.

منبع: دویچه وله