وجه سفارشی عکس

عکاس آزاد و عکاس سفارشی یکی از بحث هایی است که هر کدام هوادار خودش را دارد.

اسماعیل عباسی در مصاحبه‎ای گفته است: «ما در اظهارات آقای شهردار (تبریز) دیدیم که ایشان مسایلی را از طریق این عکس‎ها (فیروزه) دنبال می‎کنند که نمی‎گویم فرهنگی نیست. اما وجه شهری و مدیریتی آن برایشان مهم‎تر است. این برای من عکاس شاید چندان برانگیزاننده نباشد، اما برای شهردار و مجموعه‎ی مدیریتی ایشان وضعیتی‎ست که حالت ثبت سند شهر تبریز است. اما من و شما به عنوان عکاس به وجهه‎ی هنری آن توجه می‎کنیم؛ بنابر این قرار نیست که این دو دیدگاه یکی شوند.»