سفر عسرت در عسرت

باز نگاهی به یک آلبوم موسیقی کلاسیک ایرانی