«یوسف اسلام» خواننده مسلمان اروپایی

از معروفترین خوانندگان پاپ دهه هفتاد، كت استیونس است. استیو دیمتر گورجیو در روز ۲۱ جولای سال ۱۹۴۸ متولد شد.