«حیدربابایه سلام» آیینه فرهنگ عامه آذربایجان‌

به مناسبت سالگرد درگذشت شهریار شعر ایران‌