دکتر شاهرخ محمدبیگی

زندگی نامه آموزشی و پژوهشی دکتر شاهرخ محمدبیگی

● مشخصات فردی:

▪ متولد: ۱۳۳۴ ـ بجنورد

▪ مدارک علمی:

لیسانس، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی ـ پایان دوره: ۱۳۵۷

فوق‌لیسانس، فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه شیراز ـ پایان دوره: ۱۳۶۴

دکترای، علوم قرآنی و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران ـ پایان دوره: ۱۳۷۲

● کتاب‌ها:

بررسی گزیده‌ای از آثار ترجمه‌شدهٔ اسلامی، دانشگاه شیراز (دکتر انوشیروانی، دکتر محمدبیگی)، ۱۳۸۰.

آیت تسمیت در کشف‌الاسرار و عده‌الابرار، (دکتر محمدبیگی، دکتر میرقادری)، ۱۳۸۲.