متن صبح بخیر | هفت متن زیبا

متن صبح بخیر | هر صبح، فرصتی است برای شروع دوباره. هر صبح یک روز جدید است و آغازی از نو . در ادامه هفت متن زیبا برای شروع یک صبح پر انرژی و زیبا و سرشار از شادی را با هم می خوانیم.

متن صبح بخیر شماره یک بارالها؛ آفتاب تابانت امروز نیز برآمد از پشت پنجره نگاهم، تا فروزان کند جانم با فروغ زندگی ؛ تا باقی روز در برد و باخت آنندسپاسگزار تاریکی هایی باشم ، که نوید روشنی ست ؛ پروردگارا... سپاس از صبح امروز، که باز هم و باز هم ، سلامت عزیزانم، قشنگترین هدیه ی زندگی به من است ؛ و دل انگیزترین نغمه است، شنیدن صدای نفسهایشان ، بر حریر زندگی و این همه را سپاس و باقی هیچ ، و دیگر تلاش من و مصلحت تو ؛ سلام، صبح زیبای زمستونیتون بخیر و شادی متن صبح بخیر شماره دو هوای صبح را از همه سو نفس می کشم. دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان، لابه لای دقایق رها ساخته ام. پروردگارا! با اولین قدم هایم بر جاده های صبح، نامت را عاشقانه زمزمه می کنم. کوله بار تمنایم خالی است و موج سخاوت تو، همچنان جاری. نمی ایستم از حرکت تا باران مهربانی ات نایستد. سپاس و ستایش از آن توست که با چنگ خورشید در پرده شب زده ای، و صبح را ... چون جلوه جبروت خویش ، بر عالم گسترده ای.... امیدوارم آنچه بر دلت جاریست و بر فکرت باقی ،برایت روایت شود.. متن صبح بخیر شماره سه امروز روز من است خورشید درخشان تر است از هر روز گنجشکان سرودِ بودن سر داده اند و من آماده ام برای آغاز پس زندگی را زندگی خواهم کرد صبح زیباتون بخیر امروزتون پر از اتفاق های قشنگ متن صبح بخیر شماره چهار خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهم . شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم. و دانشی که تفاوت این دو را بدانم . صبحتان لبریز از آرامش متن صبح بخیر شماره پنج صبحگاه که می آید تو می آیی همنشینم تمام لحظه های من رنگ طلوع میگیرد و باز تو بر من بالیدی تا دوباره جانی تازه گیرم از تو … سلام طلوع من در لحظه های ناب سلام پر نور بتاب که امروز نیازمند گرمای تو هستم برای بقایم متن صبح بخیر شماره شش آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است برخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کن تغییر مثبتی ایجاد کن و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر متن صبح بخیر شماره هفت رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود ولبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست آغوش تنفس را بگشاییم چشمهای جان را بکار گیریم و آهنگ آرامش را بنوازیم سلام روزتون بخیر و پر از شادی