انشا درباره ی نیمه شعبان |  انشا در مورد ولادت امام زمان

انشا درباره ی نیمه شعبان |نیمه شعبان ۹۷، مصادف است با 12 اردیبهشت ماه. به همین مناسبت برای ولادت امام زمان مهدی موعود (ع) یک انشا در مورد نیمه شعبان آورده شده است که در زیر با هم می خوانیم.

ظلم بود، زیاد هم بود. حتی هست هنوز زیادتر از پیش. تو اما نقطه ای در تاریخ را لرزاندی، تو آمدی تا ساکنان زمین به دل امید راه دهند و ایمان بیاورند که روزی این جهنم خاکی، این زمین به خون کشیده شده، بهاری خواهد داشت و پادشاهش تو خواهی بود. ای مهدی موعود، ای امام تمام زمان کاش روزی برسد که اگر لایقش باشیم تورا ببینیم و در کنار تو، پلیدی زمین را پاک کنیم. بعد از نمازهایمان دعای فرج را برای تو می خوانیم.ما روی سیاه و تو دل مهتاب. تویی که از شدت پاکی و بزرگی روحت، گناهان ما امید به بخشایش دارند. زمین و زمان چه حالی داشت آن هنگام که تو زاده شدی، آن هنگام که خداوند خواست تا به خاکیان نوری عطا کند. نیمه شعبان را من روزی در تقویم و تاریخی در جهان نمی دانم، این روز ورای زمان است. نقطه ای است که از انباشت نور تنها نامش برای ما قابل مشاهده است و بیان. ای مهدی موعود، ای انتظار جهان، جمعه ها به دلمان می افتد که شاید مرحمتی شود و در زنده بودن بتوانیم حضرت قائم را ببینیم، اما هفته ها پشت سر هم می آیند و سریع تر از هرچیزی می گذرند و جمعه هایشان را با خود می برند اما تو نیستی. دل تنگیم، دلتنگ نور زمان. که کاش بود و حالی دیگرگونه به زمانه می داد. ولادتت مبارک یا مهدی.