شعر دهه فجر کودکانه | سرودهای انقلابی دهه فجر

شعر دهه فجر کودکانه | کمتر از یک هفته به شروع دهه فجر باقی مانده است. در ادامه چند سرود کودکانه به مناسبت دهه فجر آورده شده است که در مراسم و برنامه های دهه فجر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

شعر دهه فجر کودکانه شماره یک شعر کودکانه ایران ای سرزمین من ای کشور گل ها زیباترین جایی در روی این دنیا خوش حال می کارم دردست هایت یاس از گوشه ی گیلان تا بندر عباس دریای خوش رنگت آبی تر از آبی شب های تو هستند آرام و مهتابی نام تو ایران است آری !وطن هستی مانند خوبی ها در قلب من هستی شعر دهه فجر کودکانه شماره دو رهبر آمد به وطن آسمان شد آبی/ مژده ای تازه رسید گل من در گلدان/ نفسی تازه کشید شهر ما شد خوشبو/ از گل روی امام یاسمن، سوسن، یاس/ ریخت از هر در و بام باز شد گلباران/ خاک ما سرتاسر ما همه شاد شدیم/ تا که آمد رهبر مثل یک پروانه/ رهبر آمد به وطن شادی و خنده شکفت / مثل گل بر لب من جعفر ابراهیمی شعر دهه فجر کودکانه شماره سه شب بود و ز تنهایی جان بر لب ما آمد در آن دل تاریکی یک باره صدا آمد ما خسته شدیم از شب ما منتظر ماهیم ای روح خدا برگرد ما شاه نمی خواهیم پرسید چه می خواهید شاه از سر ناکامی مردم همگی گفتند: «جمهوری اسلامی» شعر دهه فجر کودکانه شماره چهار میهن ما میهن ما ایران بهشت جاویدان خوب و سبز و خرم یادگار جم کشور ما زیباست سر زمین گل هاست خونه ی بلبل هاست همیشه خرم بچه های ایران همه خوش و خندان خیلی مهربونیم چه خوش زبونیم ما گلهای باغیم خوب و خوش اخلاقیم روز ها با بلبل ها آواز می خوانیم شعر دهه فجر کودکانه شماره پنج ۲۲ بهمن ، ۲۲ بهمن داره می رسه از راه روز شکست دشمن یادش بخیر بچه ها یک وقتی توی ایران ظلم و بدی به پا بود شاهنشاه طاغوتی دشمن خلق ما بود ملت خوب ایران بچه و پیر و جوان به روی غم خندیدند با دشمنا جنگیدند رهبر ما خمینی که روح اون شاد باشه بنا کرد این انقلاب که ایران آزاد باشه خامنه ای این رهبر خوب ما بمونه و بگیره ، انتقام از دشمنا مرگ بر آمریکا این دشمن خلق ما مرگ بر انگلیس اون بدتر از امریکا