سردرگمی های حقوق بشر با نگاهی به نمایشنامه مرگ و دختر جوان آریل دورفمان شوبرت را از قبر بیرون می کشم

آن چه آرنت از آن با عنوان انتزاعی بودن حقوق بشر یاد می کند, در مورد شکنجه شده های دوران دیکتاتوری کاملا مصداق دارد

سردرگمی های حقوق بشر با نگاهی به نمایشنامه «مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان: شوبرت را از قبر بیرون می کشم

پیام حیدرقزوینی

«مرگ و دختر جوان» آریل دورفمان اگرچه به شیلی بعد از دوران پینوشه مربوط است، اما وضعیتی را توصیف می کند که می توان آن را به وضعیت سیاست زدایی شده جهان معاصر تعمیم داد. ازاین روست که دورفمان در ابتدای متن نمایشنامه، زمان آن را زمان حاضر (اواخر قرن بیستم) و مکانش را کشوری می داند که می تواند شیلی باشد و چه بسا هر کشور دیگری که به تازگی از بند دیکتاتوری رها شده است. دورفمان در نمایشنامه اش نشان می دهد که چطور آثار یک دیکتاتوری با ازمیان رفتن دیکتاتور همچنان باقی می ماند و به حیاتش ادامه می دهد. نمایشنامه او همچنین نقدی ریشه ای به فعالیت های حقوق بشری که از امر سیاسی تهی شده اند نیز هست.

«مرگ و دختر جوان»، نمایشنامه ای کوتاه و سه پرده ای با سه شخصیت است. زنی حدودا چهل ساله با نام پائولینا سالاس، شوهرش با نام ژراردو اسکوبار که وکیلی چهل وچند ساله است و پزشکی حدودا پنجاه ساله با نام روبرتو میراندا. زمان نمایش، به اندکی بعد از آزادی شیلی از دیکتاتوری پینوشه مربوط است. بااین حال هنوز وحشت بازگشت او یا طرفدارانش به قدرت وجود دارد و دولت جدید به دنبال گذاری آرام از وضعیت پیشین است. نمایشنامه با وحشت پائولینا آغاز می شود، وحشتی بازمانده از دوران پیشین. او و شوهرش برای گذراندن تعطیلات به خانه ای ییلاقی در کنار دریا رفته اند و پائولینا که در خانه تنها است، وقتی صدای ماشینی را از بیرون می شنود وحشت زده تفنگی که در خانه شان هست را برمی دارد و منتظر می ماند. بعد، صدای ژراردو را می شنود که با یک نفر حرف می زند و سپس شوهرش وارد خانه می شود. ماشین ژراردو در راه پنچر شده و غریبه ای کمکش کرده تا به خانه برسد. ساعتی بعد، باز هم صدای ماشینی از بیرون خانه آن ها می آید. این همان مردی است که به ژراردو کمک کرده بود و حالا آمده تا زاپاس ماشین ژراردو را به او پس دهد. این مرد، در راه بازگشت به خانه اش اسم ژراردو را در رادیو می شنود که به عنوان یکی از اعضای کمیته ای که توسط رئیس جمهور شکل گرفته انتخاب شده است. کمیته ای که مسئولیت بررسی جنایات دوره پینوشه را برعهده دارد و قرار است درباره کشته شدگان آن دوران گزارش هایی تهیه کند. مرد غریبه، دکتر میراندا، به دعوت ژراردو به خانه او و پائولینا می آید و با اصرار ژراردو شب را نیز در آن جا می ماند. تا این جا همه چیز عادی است اما فردا صبح، پائولینا پیش از بیدار شدن شوهرش، با تفنگ به سراغ دکتر میراندا می رود و او را روی صندلی می بندد و درواقع گروگانش می گیرد. پائولینا از زندانیان دوران پینوشه است و در مدت زندانش شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرده است. او با شنیدن صدای دکتر میراندا، به یاد مردی می افتد که در زندان از او بازجویی می کرد و در آن مدت بارها به او تجاوز کرده بود. اگرچه آن دوران به پایان رسیده و مدت ها از آزادی پائولینا می گذرد، اما همچنان وحشت دوران دیکتاتوری در او مانده و شکنجه های دوران زندان همچون ترومایی در او باقی مانده است. او هیچ گاه جزئیات کامل شکنجه هایش را حتی برای ژراردو بازگو نکرده اما عذاب روحی آن دوران همواره با او بوده است. حالا و در دوره بعد از کودتا، شوهرش، که او نیز از مخالفان پینوشه بوده، به عنوان عضوی از کمیته حقیقت یاب رئیس جمهوری انتخاب شده است تا بخشی از جنایات حکومت پینوشه را عیان کند. اقدام پائولینا و گروگان گیری دکتر میراندا، می تواند موقعیت ژراردو را در کمیته حقیقت یاب به خطر بیندازد و حتی کلیت زندگی آن ها را بحرانی کند. ژراردو حالا بخشی از دولت جدید است و به عنوان یک حقوقدان نقش یک فعال حقوق بشر را دارد و کمیته ای که در آن عضو شده را هم می توان شبیه به تمام کمیته های حقوق بشری دانست. پائولینا از همان ابتدا و پیش از ورود دکتر میراندا به خانه شان، در برابر کمیته تازه تشکیل شده موضع دارد. ژراردو مسئولیت این کمیته را بررسی موارد نقض حقوق بشر می داند، مواردی که فقط به مرگ منجر شده باشند. درحالی که خود پائولینا به بدترین شکلی شکنجه شده بی آن که حرفی بزند و کسی را لو بدهد. بازجویان او در دوره زندان از جمله به دنبال ژراردو بوده اند اما پائولینا همه فشارها را تحمل می کند و ردی از ژراردو به آن ها نشان نمی دهد. اما حالا و بعد از تمام شدن دوران وحشت، ژراردو در کمیته ای عضو شده که نسبت به وضعیت پائولینا و آدم هایی دیگر شبیه به او کاملا بی اعتنا است. پائولینا از ژراردو می پرسد که «تو به حرف های خویشاوندان قربانیان گوش می کنی، جنایت ها را تقبیح می کنی، اما تکلیف جنایتکارها چه می شود؟»، و ژراردو مسئولیت این کار را متوجه قضات می داند. قضاتی که به اعتقاد پائولینا در طول هفده سال دیکتاتوری حتی برای نجات جان یک نفر هم قدمی برنداشتند. قضاتی که یا همراه دیکتاتوری بوده اند یا در بهترین حالت در برابر وضعیت موجود سکوت کرده بودند و خود آنها را می توان مسئول بخشی از جنایات دوره پیشین دانست. اختلاف فکری پائولینا و ژراردو اما وقتی عمیق تر می شود که پائولینا بازجوی سابقش را در خانه شان حبس می کند و قصد دارد محاکمه ای خصوصی ترتیب دهد. درست در اینجاست که شکاف بزرگ میان ژراردو و پائولینا علنی می شود. ژراردو در مواجهه با اقدام همسرش، مدام به فکر موقعیت جدیدش است و نه تنها پائولینا را محکوم می کند بلکه او را دیوانه ای می داند که به خاطر شکنجه های پیشین عقلش را از دست داده و تنها به فکر گرفتن انتقام شخصی است. اما حتی دکتر میراندا نیز می داند که کمیته ای که ژراردو در آن عضو است نمی تواند وضعیت او را به خطر بیندازد و قرار نیست او به عنوان بازجوی سابق محاکمه شود. میراندا قبل از این که پائولینا را ببیند و به گروگان گرفته شود به ژراردو می گوید: «خب، من هم داشتم دقیقا همین را می گفتم که شما گفتید اسم ها افشا نمی شود، منتشر نمی شود، که گفتید... البته حق شاید با شما باشد. شاید ما آخر سر هم نفهمیم این آدم ها واقعا کی بوده اند. آن ها تشکیلاتی دارند شبیه یک جور... مافیا. بله، یک انجمن سری. هیچ کس اسامی را فاش نمی کند و همه پشت هم را دارند. نیروهای مسلح به افرادشان اجازه نمی دهند در کمیته شما شهادت بدهند و اگر احضارشان کنید، احضاریه هایتان را به هیچ می گیرند و برایتان تره هم خرد نمی کنند». در چنین شرایطی است که شکنجه گر و بازجوی سابق در کمال آرامش زندگی می کند و حتی به خانه ژراردو می رود و شب در آن جا می ماند. او می داند که ژراردو و کمیته اش هیچ خطری برایش ندارند. اما او بی خبر است که همسر این حقوقدان بی خطر، زندانی سابق اوست و پائولینا برخلاف شوهرش تغییرات روبنایی و سطحی را باور ندارد و در یک لحظه می تواند تصمیم بگیرد که خودش حق اش را بگیرد و منتظر کمیته حقوق بشری شوهرش نباشد. پائولینا در تمام سال های بعد از آزادی اش، امکان و فضایی برای حرف زدن نداشته است. او حتی شوهر حقوقدانش را نیز مخاطبی قلمداد نکرده که بتواند با او حرف بزند. پائولینا و ژراردو درست بعد از کودتای نظامی با هم آشنا شدند. آن ها به مردم کمک می کردند تا به سفارتخانه ها پناهنده شوند و جان آدم ها را نجات می دادند. تا این که پائولینا بازداشت می شود و وقتی بعد از تحمل بدترین شکنجه ها آزاد می شود و به خانه ژراردو می رود، زنی دیگر را در خانه او می بیند و آزادی اش به شکنجه ای دیگر تبدیل می شود. حالا سال ها از آن روز گذشته است و ژراردو و پائولینا با هم ازدواج کرده اند اما تغییر حکومت و بازشدن نسبی فضا، شکاف میان این دو را علنی می کند. با تغییر فضا، ژراردو به «نمونه اعلای اعتدال» بدل شده و پائولینا اما فکر می کند آن ها زیر این همه تساهل و مدارا له خواهند شد. پائولینا بعد از گروگان گرفتن شکنجه گر سابقش، و در برابر تمام استدلال های ژراردو از حقی حرف می زند که سال ها از او دریغ شده و حتی حالا هم می شود: «اعضای کمیته فقط با مرده ها سروکار دارند، یعنی با کسانی که نمی توانند حرف بزنند. ولی من می توانم حرف بزنم. سال هاست که حتی کلمه ای هم زمزمه نکرده ام، حتی لب از لب باز نکرده ام که به نجوا بگویم چه فکر می کنم. سال ها در وحشت از ذهن خودم زندگی... اما من نمرده ام. فکر می کردم مرده ام، اما نه، نمرده ام و می توانم حرف بزنم». پائولینا در دوران کودتا به عنوان یک سوژه سیاسی، از ادامه تحصیل محروم شده بود و به زندان افتاده بود و بعد از آزادی اش همواره نقش یک قربانی را داشته است. قربانی ای که همیشه سکوت کرده است. اکنون آن چه پائولینا را به حرف زدن وامی دارد، نه تشکیل کمیته حقوق بشری در دولت بعد از کودتا، بلکه مواجهه مجدد او با نماد دیکتاتوری سابق است. او چیزهایی را به شکنجه گر سابقش می گوید که در تمام این سال ها به هیچ کس نگفته بود. او حالا امکان این را پیدا کرده که درست در چشمان دیکتاتور زل بزند و نه به عنوان یک قربانی به سکوت واداشته شده، بلکه باز هم به عنوان یک سوژه سیاسی که به دنبال احیای حق اش است حرف بزند. او وقتی نگرانی های ژراردو را در مورد به خطرافتادن موقعیتش می بیند، خطاب به او می گوید که «بگذار کار خودم را بکنم و تو هم به کار کمیته ات برس». پائولینا برخلاف تصور ژراردو، قصد انتقام جویی و بازتولید خشونت را ندارد بلکه می خواهد حقیقت را به گونه ای درست و در پیوند با امر سیاسی افشا کند. او فقط می خواهد از میراندا اقرار بگیرد و حتی به شوهر حقوقدانش می گوید که باید از میراندا دفاع کند. پائولینا برخلاف کمیته ای که فقط به دنبال حق مردگان است، می خواهد زندگی اش را بازپس بگیرد. او قبل از آن که دستگیر شود همیشه به شوبرت گوش می داده و دکتر میراندا هم در زندان و هنگام شکنجه شوبرت پخش می کرده و پائولینا بعد از آزادی اش دیگر هیچ وقت نتوانسته شوبرت گوش کند. پائولینا درست زمانی که شکنجه گرش را به صندلی بسته است، شوبرت پخش می کند و فکر می کند از این به بعد باز هم می تواند به موسیقی موردعلاقه اش گوش بدهد.

«مرگ و دختر جوان»، به روشنی نشان می دهد که فعالیت های حقوق بشری که از امر سیاسی تهی شده اند در چارچوب های ازپیش تعیین شده باقی می مانند و بیش از آن که به دنبال احیای حق بشر باشند به دنبال تثبیت وضع موجودند. مسئولیت کمیته حقیقت یابی که با رفتن پینوشه شکل گرفته، نه با سوژه های سیاسی و قربانیان خشونت بلکه با حقوقدانانی است که فقط مجازند در چارچوب و مرزهای تعیین شده فعالیت کنند و آدمی مثل پائولینا بیرون از مرزهای حقوق بشر جا دارد. وضعیتی که دورفمان در نمایشنامه اش تصویر کرده، یادآور نقدهایی است که منتقدین حقوق بشر و ازجمله آرنت مطرح کرده اند. آرنت در بخشی از مقاله ای با عنوان «افول دولت- ملت و پایان حقوق بشر» می نویسد: «...هزینه مالی همه انجمن های شکل گرفته به منظور حمایت از حقوق بشر، و همه تلاش ها برای دستیابی به یک منشور جدید حقوق بشر برعهده چهره هایی حاشیه ای بود – برعهده چند حقوقدان بین المللی بی بهره از تجربه سیاسی یا بشردوستانه حرفه ای که تحت حمایت اقدامات نامطمئن ایده آلیست های حرفه ای بودند. گروه هایی که آن ها شکل دادند، اعلامیه هایی که صادر کردند، از حیث زبان و ترکیب شباهتی غریب با گروه ها و اعلامیه های انجمن های جلوگیری از بدرفتاری با حیوانات داشت... نه پیش و نه پس از جنگ جهانی دوم، خودِ قربانیان در تلاش های بسیارشان برای یافتن راه خروجی از هزارتوی سیم خاردارشده ای که از بدِ حادثه در آن گرفتار شده بودند، هیچ گاه به این حقوق بنیادین، که چنین آشکارا از ایشان دریغ شده بود، دست نیازیده بودند. بلکه کاملا بالعکس، قربانیان در تحقیر و بی اعتنایی قدرت ها نسبت به هرنوع تلاش انجمن های حاشیه ای برای تحکیم حقوق بشر به هر معنای ابتدایی یا عام آن، شریک بودند» (قانون و خشونت، رخ داد نو). چنین است که در نمایشنامه دورفمان، کمیته حقیقت یاب از پیش شکست خورده است و دیکتاتور و قربانی هیچ یک آن را جدی نمی گیرند. آن چه آرنت از آن با عنوان «انتزاعی بودن حقوق بشر» یاد می کند، در مورد شکنجه شده های دوران دیکتاتوری کاملا مصداق دارد. چراکه انسان در حقوق بشر، انتزاعی محض است و موقعیت انضمامی شکنجه شده ها و قربانیان دیکتاتوری بیرون از مرزهای این حقوق انتزاعی قرار می گیرد. آرنت حقوق بشر را حقوق کسانی می داند که هیچ حقوقی ندارند. حقوق بشر در کمیته حقیقت یاب نمایشنامه دورفمان نیز حقوق مردگان است یا مضحکه ای از حق که فقط برای مردگان مصداق دارد. قربانی، پائولینای نمایشنامه، اما زنده است و حالا می خواهد خودش صدای خودش باشد درحالی که در چارچوب های حقوق بشر به هیچ گرفته شده است.

از سویی دیگر، نمایشنامه دورفمان، تاریخ نانوشته آدم هایی است که در حکومت پینوشه یا در هر نظام دیکتاتوری دیگری مورد خشونت قرار گرفته اند. دورفمان در این جا این مسئله را مطرح می کند که چگونه شکنجه گران و شکنجه شدگان می توانند کنار هم زندگی کنند و چگونه می توان زندگی طبیعی را به کسانی که مورد خشونت قدرت بوده اند بازگرداند. «مرگ و دختر جوان»، صدای آدم هایی است که نه در نظام سلطه حقی دارند و نه در چارچوب های بورژوازی حقوق بشری.

پیام حیدرقزوینی

روزنامه شرق