تاریخچه باغ دولت‌آباد یزد

باغ دولت‌آباد یزد از نمونه باغهای بزرگ ایران است كه در سال ۱۱۶۰ هجری قمری « دوره زندیه » بنا گردیده است. بادگیر مرتفع و زیبای آن با ارتفاع ۳۳ متر از سطح زمین بلندترین بادگیری است كه تا كنون شناسایی شده است.