درباره بربرهای شمال آفریقا

این زن جوان بربر كه صورتش را با زعفران زرد و گونه هایش را با آرایشی سنتی با اخرا سرخ كرده، هم اكنون نقاب از رخ برداشته است. زنان بربر تنها در روز عروسی شان یا به انتخاب خویش روبند می گذارند. بربرها با آنكه از قرن هشتم به اسلام گرویده اند اما به یكی از رسوم پیشین خود یعنی تك همسری وفادار مانده اند.