«خروس جنگی» و تلخی های مسلمی که باید به آن ها بخندیم

یکی از بهانه های حتمی و خوشایند سینمایی «خروس جنگی» حضور «احمد پورمخبر» و «رضا عطاران» می باشد که تهیه کننده محترم به نحو احسنت و به طور کامل از آن در تبلیغاتش استفاده کرده است، به تعبیری این موهبت تصویری را در راستای گرم کردن گیشه و فروش بالا به کار برده و حسابی از آن بهره جسته است.