فیلمنامه «غروب یک عشق»

این فیلمنامه کوتاه درباره پسر و دختر جوانی هستند که یک نفر بین انها را به هم میزند که منجر به مرگ دختر که ناراحتی قلبی داشت می شود

این فیلمنامه کوتاه درباره پسر و دختر جوانی هستند که یک نفر بین انها را به هم میزند که منجر به مرگ دختر که ناراحتی قلبی داشت می شود.

سید احسان راستگو سوق