فیلمنامه « آخرین عاشورایی »

این فیلمنامه روایت یک جوان مداح است که در زیارت کربلا چشمانش شفا میابد و مخلص حسین میشود تا اینکه بعد زمان و مکان میشکند و وارد فضای کربلا می شود

این فیلمنامه روایت یک جوان مداح است که در زیارت کربلا چشمانش شفا میابد و مخلص حسین میشود تا اینکه بعد زمان و مکان میشکند و وارد فضای کربلا می شود.

سید احسان راستگو سوق