هدف سریال های آمریکایی و سینمای هالیوود

این مقاله سعی بر این دارد تا هدف والا و حقیقی سریال های آمریکایی و سینمای هالیوود را افشا کنند هدفی که سایر کشورهای دیگر فقط جنبه ی سیاسی و فرهنگی آن را درنظر می گیرند و حتی برخی کشورها جنبه ی اقتصادی آن را هم فراموش می کنند

مقایسه ی سریال ها و فیلم های سینمایی کشورهای مختلف نکته های مهمی را برای پیشرفت نشان می دهند. نمای دید هر کسی نسبت به رسانه های تصویری مانند تلویزیون و سینما، بسته به درک و فهم آن شخص دارد. نمای دید یک فرهنگی، با نمای دید یک هنرمند، با نمای دید یک سیاست مدار، با نمای دید یک فرد عادی، با نمای دید یک اقتصاد دان و ... فرق می کند.

در این شکی نیست که تلویزیون و سینمای هالیوودی صدر سایر رسانه های تصویری هستند و بدون شک پربیننده ترین و پردرآمدترین رسانه های تصویری هستند. اما امروزه بنا به نمای دید هر قشری نسبت به این رسانه ها، هدف والای این رسانه هرگز بیان نمی شود. هدفی که کمتر کشوری در حوزه ی وسیع به آن پرداخته باشد. هدفی که اکثر کشورها فقط به جنبه های سیاسی و فرهنگی آن ها می پردازند و از جنبه های دیگر دور هستند. هدفی که بسیار زیرکانه و سازنده طراحی شده است. هدفی که راه را نشان ملت مردم آمریکا می دهد. باورهایی را در دل مردم آمریکا ایجاد می کند. امیدهایی را ایجاد می کند که بیان خواهد شد. هدفی که حتی در دل نوجوانان و جوانان سایر ملت ها رسوخ می کند و منجر به تعیین سرنوشت و آینده ی آن ها می شود.

وقتی سریال های آمریکایی و فیلم های سینمایی آمریکا را نگاه می کنید، به خیلی چیزها پی می بریم که همه ی این چیزها در یک مسیر و هدف والا طراحی شده اند. هدفی که برای مردم آمریکا بسیار سازنده و مؤثر بوده است هر چند که گاهی سبب طغیان شده است اما بدون شک، یکی از بزرگترین محرک های سازندگی پیشرفت دولت آمریکا، همین سریال ها و فیلم های سینمایی آن هاست. چگونه؟!!

بدون شک تماشای فیلم های بروس لی خیلی از شماها را وادار به انجام حرکات او می کند. به یقین بسیار کثیری از مردمی که الان به هنرهای رزمی وابسته شده اند و شغل آن ها هنرهای رزمی است، مدیون فیلم های بروس لی است.

هدف رسانه های تصویری آمریکا هم همین است. و آن هدف والا، چیزی نیست جز ایجاد تحریک و هیجان و امید در دل مردم برای پیدا کردن یک راه مناسب برای خدمت به کشورشان.

صدا و سیما و سینمای آمریکا، با سریال ها و فیلم های سینمایی جذابی و دنباله داری که نشان می دهند، مردم و بیننده ی این سریال ها را چنان به هیجان و واکنش وادار می کنند، که شخص یک باور و یقین و امید در خود می بیند که من باید این کاره شوم یا آن کاره شوم.

صدا و سیما و سینمای آمریکا، امروزه کار هزاران مشاور تحصیلی را انجام می دهد و مشوق اصلی مردم آمریکا برای تعیین سرنوشت و آینده خود می باشد.

صدا و سیما و سینمای آمریکا، محرک قوی شده است برای ایجاد نخبه گان، محرک قوی ای شده است برای ایجاد قوی ترین فیلم نامه نویسان، قوی ترین کارگردانان، قوی ترین هنرمندان و ... .

صدا و سیما و سینمای آمریکا، سبب شده است وقتی سریال پزشکی نشان می دهند، هزاران نوجوان یقین و باور پیدا کنند که پزشک خواهند شد

صدا و سیما و سینمای آمریکا، سبب شده است که وقتی سریال پلیسی نشان دهند، هزاران نفر به این یقین و باور دست یابند که برای خدمت به مملکتشان باید پلیس شوند.

صدا و سیما و سینمای آمریکا، سبب شده است تا وقتی سریالی درباره ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات نشان داده می شود، هزاران نفر تحریک و مشتاق شوند که به سمت شغل های نرم افزاری و سخت افزاری و تکنولوژی روی بیاورند.

سریال ها و سینمای نجومی آمریکا، سبب شده است که هزاران نفر عشق و علاقه ی وافری به هوا و فضا داشته باشند و به سمت فضانوردی و کشف کائنات روی آورند.

سریال ها و سینمای ژنتیکی آمریکا، سبب شده است که هزاران نفر عشق و علاقه به علم ژنتیک و کشف رازهای انسان داشته باشند و به این قبیل شغل ها روی آوردند.

سریال ها و سینمای ماورائی و متافیزیکی آمریکا، سبب شده است که هزاران نفر روی به شغل های متافیزیکی و ماورائی بیاورند.

حقیقت اصلی و والاترین هدف صدا و سیما و سینمای رسانه های آمریکایی، جز ایجاد یک عامل و محرک سازنده برای تعیین سرنوشت و آینده نوجوانان و جوانان آمریکا، چیز دیگری نیست.

اگر صدا و سیمای آمریکا و سینمای هالیود، حرف اول را در دنیا می زند، به خاطر همین هدف والایی است که دارد و این هدف نه تنها در دل مردم آمریکا ایجاد می شود، بلکه در دل مردم هر کشوری که این نوع سریال ها و فیلم ها را می بینند، ایجاد می شود.

هر چند که فرهنگ سریال های آمریکایی و سینمای هالیود با کشورهای آسیایی و مسلمانان تا حدودی مغایر است، اما به جرأت و به یقین می توان گفت، همین سریال ها و سینمایی ها، محرک و عاملی شده است که خیلی از نوجوانان و جوانان این کشورها در اندیشه ی این فرو بروند و یقین و عزم و جزمی راسخ پیدا کنند تا شغل و آینده مناسبی را در پیش روی خود تصور کنند و دنباله رو این شغل بروند.

بهت و حیرت و هیجان و تنش ها و رفتارهایی که از سریال هایی آمریکایی و سینمای هالیوودی در بیننده ایجاد می شوند، سبب می شوند که هزاران نفر بخواهند فیلم نامه نویس شوند، هزاران نفر بخواهند کارگردان شوند، هزاران نفر بخواهند به تکنولوژی سینما مانند جلوه های ویژه و بدل کاری و ... روی آورند. حتی سبب می شود هزاران نفر دکتر، فضانورد، بیولوژیست، مهندس نرم افزار، سخت افزار و ... شوند.

این است آن هدف والای صدا و سیما و سینمای آمریکا.

سید احسان راستگو سوق