پیوند مجسمه سازی با موسیقی

به بهانه سالروز پرده‌برداری از مجسمه فردوسی در تهران