قناعت و بردباری خمیر مایه روح هنرمند خوشنویس

نقش سازنده و موثر هنر خوشنویسی در پیشبرد علوم و معارف انسانی و در پایه گذاری تمدن و فرهنگ اصیل بشری چنان حرکت آفرین و عمیق و بنیادین و گسترده و وجدناپذیر است که به راستی, وصف آن در این شرح محدود و مختصر نمی گنجد

نقش سازنده و موثر هنر خوشنویسی در پیشبرد علوم و معارف انسانی و در پایه گذاری تمدن و فرهنگ اصیل بشری چنان حرکت آفرین و عمیق و بنیادین و گسترده و وجدناپذیر است که به راستی، وصف آن در این شرح محدود و مختصر نمی گنجد.

اگر دانش و بینش در اوج تعالی و تکامل خویش سر به کهکشان ها و کرات و اقمار آسمانی می زند، یا در پژوهش و تحقیق در قعر زمین و اعماق دریاها مشغول تلاش و بررسی است این پژوهش و تحقیق در مرحله نخست مرهون هنر خوشنویسی و نگارش کتابت است.

اعجاز این پدیده هنری بود که توانست تجربیات و اندوخته های افراد را در اختیار دیگران قرار دهد و افکار و اندیشه های انسان دیروز را به امروز و نسل گذشته و کنونی انتقال دهد، فواصل زمانی و ابعاد مکانی را کنار زند و مرزها را از پیش چشم تماشاگر حذف کند.

حاضران را با گذشتگان پیوند و اتصال دهد و محصول علم و اندیشه و هنر و تکاپوی استان ما را تداوم بخشد.

هنر خوشنویسی در طول حیات و تداوم خود توانسته است، افکار، احساسات، معلومات و تجربیات گذشتگان را در تاریخ ثبت کند و از دستبرد تباهی، تاراج و زوال محفوظ دارد تا نسل حاضر را از اندوخته های فکری نیاکان خویش برخوردار و بهره مند سازد.

هنر خوشنویسی به معنی واقعی زیبایی، که جلوه ای از جمال الهی و کمال ازلی و ابدی است و خط خوش تجلی آثار کون و حیات و تفرج صنع الهی است و طبق این حدیث شریف خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد خوشنویسی نوعی کوشش در برابر جمال حق و جلال و شکوه خلقت و خود لطیفه ای از لطافت صنعت و طریفه ای از طرائف خلقت است.

عشق به زیبایی و عظمت، در هنرمند خوشنویس تواضع و فروتنی خاص را می آفریند و بلند پروازی و جولان اندیشه را در راه دستیابی به حجاب های غیب باز می گشاید و تماشاگران آثار را به تفکر و اندیشه در آن فراخنای عظیم می کشاند به قول شاعر آثار ما بهترین دلالت کننده بر وجود ماست.

پس بعد از ما به آثار ما بنگرید.

نگرش در جمال کاتبان و خوشنویسان، انسان را به کمال بینش سوق می دهد چون هنر خوشنویسی انسان را به جلوه ها و مفاهیم والای انسانی نزدیک و نزدیک تر می سازد و به سوی کمال مطلق که حضرت حق جل و جلاله است، سوق می دهد.

زیرا هنر نوری است که راه را به هنرمند می نمایاند و هنرمند جریانی است که به سوی هنروری و نقطه ای در صحنه بیکران هنر شناور می شود.روح هنرمند خوشنویس، روح قناعت و بردباری و روح لطف و سکون و آرامش و انس است.

از این رو یکی از مواردی که هنر خوشنویسی تجلی پیدا کرده است، نگارش آیات نورانی الهی و احادیث توسط این هنرمندان است که همیشه مورد عنایت خوشنویسان بوده است.

خوشنویسان همواره در طول تاریخ اسلام هنر خود را به آستان مقدس قرآن تقدیم داشته و در این مورد شاهکارهایی آفریده و به عنوان (باقیات صالحات) از خود به یادگار گذاشته اند.

همچنین در احادیث نورانی مقام شامخ رسالت، تشویق و ترغیب فراوانی از خوشنویسی به عمل آمده است که برای تبرک به مواردی از آن ها اشاره می شود.

پیامبر گرامی فرموده اند:سه چیز است که حجاب ها را پاره می کنند و تا پیشگاه قرب الهی نایل می آیند

۱) صدای چرخش قلم های هنرمندان و دانشمندان

۲) صدای گام های مجاهدان در راه خدا

۳) صدای نخ ریسی زنان پاکدامن و عفیف.

حضرت علی (ع) هم که خود اولین کاتب قرآن محسوب می شوند می فرمایند: خط برای فقیر، مال- برای توانگر، جمال برای دانشمند کمال است.

در جای دیگری نیز آن حضرت فرموده اند: آن کس را که قلم بتراشد و دانشی را ثبت نماید خداوند باغی را در بهشت به او اعطا می فرماید که از دنیا و هر آن چه در آن است بهتر باشد.

امروزه انجمن خوشنویسان به عنوان متولی هنر خوشنویسی در پرورش و شکوفا ساختن استعدادهای هنرجویان در ایران عزیز بیش از هر عامل دیگر به وجود مشکلات فراوان در این مدت کوتاه عمر خود توانسته گام های مفیدی برای هنر خوشنویسی برداشته و در تلاش خود موفق می باشد.

امروزه موقعیت هنرمندان استان را در عرصه خوشنویسی کشور مرهون زحمات پیشکسوتان می دانیم که در این عرصه همت کرده و نهال تنومند هنر خوشنویسی استان را بنا نهاده اند.

باش تا صبح دولتش بدمد

که این هنوز از نتایج سحر است

مهدی اسماعیل مود، مدرس و عضو هیئت تخصصی خط شکسته انجمن خوشنویسان ایران