هنرهای سنتی که مواد اولیه آن فلز می باشد

بر اساس تحقیقات انجام شده ، توسعه مسگری در آناتولی به تاریخهای قدیمی بر می گردد و این تحقیقات موید استفاده از معادن مس می باشد . مس که جایگاه مهمی در هنر آناتولی داشته فلزی است که برای تزیین نیز بسیار مناسی می باشد...