هنرهای سنتی که مواد اولیه آن فلز می باشد

بر اساس تحقیقات انجام شده , توسعه مسگری در آناتولی به تاریخهای قدیمی بر می گردد و این تحقیقات موید استفاده از معادن مس می باشد مس که جایگاه مهمی در هنر آناتولی داشته فلزی است که برای تزیین نیز بسیار مناسی می باشد

در کارهای فلزی روشهائی مثل کوبیدن ، سیم کاری ، قلمکاری ، کار با چکش ، زرگری ، نقره کاری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد . نمونه هائی از هنر سنتی که ماده اولیه اش فلز می باشد :

● در ساخت آهنگری :

وسایلی مثل چکش بزرگ چوبی در ، وسائل آشپزخانه ، وسائل کشاورزی ، بند و مهار حیوان ، یراق اسب ، وسائل معماری ، آلات موسیقی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد . در عصر برنز در آناتولی مس و قلع را مخلوط نموده بعد از دوران تهیه برنز ، فلزهائی مانند مس ، طلا و نقره با روش کوبیدن و ریخته گری کار انجام گرفته است .

● مسگری :

بر اساس تحقیقات انجام شده ، توسعه مسگری در آناتولی به تاریخهای قدیمی بر می گردد و این تحقیقات موید استفاده از معادن مس می باشد . مس که جایگاه مهمی در هنر آناتولی داشته فلزی است که برای تزیین نیز بسیار مناسی می باشد .

موارد استعمال روزمره آن ظروف آشپزخانه ، انگشتر و سنجاق سینه و این قبیل اشیاء زینتی ، کلاه زرهی ، درها و تزئین آن به عنوان عنصر ساخت مورد استفاده قرار گرفته است .

مس فلزی است که بیشترین موارد استفاده را دارد . مس از نظر روش ساخت ظروف چهار نوع می باشد ، کوبیدن ، ریخته ، روکش و فشار پرس . امروز که فلز مس بیشتر از فلزهای دیگر موارد استعمال دارد با سفید کاری شدن توسط قلع به عنوان ظروف آشپزخانه به شکل وسیعی از آن استفاده می شوند .

● صنعت چاقو سازی :

چاقوکه از یک دسته وتیغه برنده تشکیل یافته است به عنوان یک الت برنده دراناتولی از دوران ما قبل تاریخ مورد استفاده قرارگرفته است . دررابطه با تغییرات شکلی چاقواطلاعات دقیقی دردست نیست . چاقوها ازنظر شکل اسامی مثل شمشیر، خنجر ، کاردبزرگ ( قمه) وچاقوی متداول وغیرنامگذاری شده است . دسته این چاقوها از ابنوس ، عاج ، نقره روکش طلائی وغیره ساخته شده وبا سنگهائی مثل الماس، مرجان ، یاقوت ،‌ زمرد و غیره تزیین یافته ودر کاخهای سلطنتی مورد استفاده قرار گرفته است .

از اواسط قرن نوزدهم ماشین الات چاقوسازی جای چاقوی دست ساز راگرفته و بدین ترتیب ساخت چاقو نیز توسعه یافته است . امروز چاقوها ئیکه ازفولاد ( زنگ نمی زند ) با دسته ثابت به عنوان چاقوی سفره وچاقوهای جیبی که بطور اتوماتیک بازوبسته می شوند رامی توان دید . امروزه ساخت چاقوهای دست سازدربعضی ازمناطق اناتولی که دسته ان دارای نقش و نگار است تزیین یافته ادامه دارد .

● طلا کاری – نقره کاری اشیاء مورد استفاده روزانه ،‌ زرگری ، زینت الاتی مثل انگشتر ، سنجاق سینه و غیره نمونه هائی از طلا کاری و نقره کاری سیمکاری: یک نوع متد کاری است با طلا نازک و یا به شکل اشیاء ته بعدی با نقش و نگارهای مختلف که هنوز بوسیله گرما و بدون اینکه خصوصیات پلاستیکی خود را ازدست دهد انجام می گیرد . مثل زینت الات سیمکاری ، ظروف فنجان، قوطی ها و سرمه دانها .

● سیاه قلم ( نقره کاری )‌ :

یک نوع شئی تزیینی است با سطح فلزی خصوصا روی نقره با ایجاد سوراخهای سطحی که درون آن را با یک مذاب سیاه رنگ پر می کنند و اینها به سه شکل دیده می شوند ، صاف ، زنجیره یا بریده ، نقره کنده کاری شده . قوطی ، ساعت ، فنجان ، چوب سیگاری واشیاء‌دیگر ساخته می شود .