مجسمه‌فلوجه، اندوه تاریخ

مجسمه فلوجه، کاری است ساخته سیاوش ارمجانی که چندی پیش در اسپانیا در جریـــــــان بزرگداشت هفتادمیـــــــــن سالگرد خلق تابلوی گرونیکای پیکاسو و کنفرانس بررسی جنگ های داخلی اسپانیا و جنگ امروز عراق، برای اولین بار، به نمایش گذاشته شد.