گیلبرت و جورج؛ هنر برای همه

"هنر برای همه"، این شعار گیلبرت و جورج، دو هنرمند بریتانیایی است که آثارشان به سبک پست مدرنیسم شهرت خاصی دارد و موزه تیت مدرن لندن هم که یکی از معتبرترین مؤسسات فرهنگی دنیاست یک طبقه را به کارهای ۴ دهه فعالیت هنری آنها اختصاص داد...