سخنی چند در باب H مرده

مك‌كارتی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به شهرت دیرهنگام خود رسید، زمانی كه دنیای هنر اشتیاق به چشم‌انداز پر‌زرق‌وبرق و خوش‌ظاهر را از دست داد وبه جسمانیت، فروپاشی و كوبندگی روی آورد.