شبیه‌سازی؛ از رویا تا واقعیت

دست هنرمند «حمید کنگرانی» این تندیس و چندین تندیس دیگر را ساخته و بی‌شک آنقدر خوب این کار را انجام داده است تا حرفی برای نقد و خرده گیری باقی نگذارد.