فیگوراتیوهای غیر متعارف

نینا لوی در سال ۱۹۶۷ در لوس‌آنجلس به ‌دنیا آمد و هم اكنون در بروكلین زندگی و كار می‌كند.