رفاقت امید و آتش و مرگ

بدون شك از پایان دهه پنجاه به بعد گذر از مرزهای متعارف و معمول نقاشی و مجسمه‌سازی در سطحی گسترده، دلائلی خاص داشته است، ولی معلوم كردن آنها، قطعاً كاری دشوار است. از میانه دهه پنجاه به این سو، تعداد زیادی از آثار و فعالیتهای مختلف به‌عنوان هنر عرضه شده‌اند كه شاید بتوان گفت بجز یك ویژگی مشترك، وجه مشترك دیگری با هم ندارند و آن ویژگی مشترك چیزی نیست جز این واقعیت كه این آثار نه نقاشی‌اند، نه مجسمه، و نه گرافیك.