هنر حماسه عرفانی

هنر دفاع مقدس را بایستی یكی از دوره های درخشان فرهنگ و هنر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانست. در این میان هنرهای تجسمی از موقعیت ویژه ای برخوردار است. با نگاهی بر آثار نقاشی، پوسترها و ... درمی یابیم هنرمندان دفاع مقدس با لطافت معنوی، صحنه های دفاع هشت ساله را به سوی هنری حماسی - عرفانی سوق داده اند.