هنر دموکراتیک نیست

هنر نمی تواند مطابق اصول دموکراسی معتقد به قدرت رای اکثریت باشد آنچه از پذیرش عمومی و اکثریت برخوردار است معمولاً روح تازگی و نوجویی هنر و هنرمند را اغنا نمی کند

ممکن است این جمله ای سخت مناقشه آمیز باشد و یا ادعایی توهین آمیز به نظر برسد اما می تواند واقعیت داشته باشد؛ «هنر رابطه خوشایندی با مفاهیم بنیادی و عملیاتی دموکراسی ندارد. در عوض بیشتر به دیکتاتوری، فردیت و تکبرات خود محوری تمایل دارد.»

"دموکراسی" یعنی استقرار و تایید آنچه اکثریت، فارغ از ضریب اهمیت دانائی، صلاحیت و تاثیرات اجتماعی و...، بر روی صحت آن و یا صلاح و مصلحت آن اتفاق نظر دارند. از "حکومت اکثریت" به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده ی دموکراسی نام می برند. اما این اکثریت، در معنای تخصصی کلمه و به ویژه برای بایدهای دراز مدت، همیشه درست تصمیم نمی گیرند و یا درست انتخاب نمی کنند. البته برای این اشتباه در تصمیم گیری دلایل بسیاری وجود دارد. از آن گذشته "هنر" نمی تواند منطبق بر آن چیزها و معیارهایی باشد که عموم بر روی آن توافق نظر دارند و می پسندند. "هنر" متکی بر خلاقیت و نوآوری است و عموم تمایل به پیروی از عادات خود دارند و تازه های نامانوس را سخت تر می پذیرند. هر آنچه برایشان هنجار نباشد، ناهنجار محسوب می شود. از همین رو همیشه هنرهای ناب و پیشرو کمتر به چشمشان می آید و مورد تمسخر عام قرار می گیرند و وقتی با گذشت زمان و تکرار به عادت و سلیقه عمومی تبدیل می شوند که هیجان و تازگی خود را برای هنرمندان از دست داده اند.

هنرمند معتقد به اصول ماهوی جسارت و خرق عادت در هنر؛ نمی تواند معتقد به قدرت رای اکثریت باشد. آنچه از پذیرش عمومی و اکثریت برخوردار است معمولاً نمی تواند روح تازگی و نوجویی هنر و هنرمند را اغنا کند. آنچه همه می پسندند نمی تواند مشخصه ای ممتاز برای بروز هنرمند و فردیت هنرمند باشد. پس راه اکثریت خودش را از هنر و هنرمند جدا می کند و بالعکس. هر چه سرعت تحولات هنری بیشتر باشد، مصادیق و حدود این اختلاف بیشتر به چشم می خورد. گیرم عده ای برای خودنمایی و بدون درک واقعی از زیبائی شناختی هنر ناب، مثلاً تابلو نقاشی هنرمندانه ای را به دیوار خانه بیاویزند و یا در حراجی های بزرگ برای فخرفروشی و یا اغنا خواسته های طبقاتی خود و آرزوهای فرهنگی سطحی و خوشایند پیروان مد (از نوع تبلیغاتی آن) و...، مبالغ گزافی برای خرید یک اثر ظاهراً هنرمندانه ولی گرانقیمت پرداخت کنند. گیرم عده ای بدون لذت درونی و بر اساس همه گیری پدیده ای و یا تقلید و سفارش اهالی هنر، از بلندگوهای خودروهایشان صدای موسیقی های ناب پخش شود. بدون قدرت تشخیص سره و ناسره، تئاترها و نمایشگاه هایی را ببینند که چیز مفهومی از آن دستگیرشان نشود و یا درکی از محتوا و اصول زیبائی شناختی آن نداشته باشند. اما همه این ظاهرسازی ها، هر آن قدر که فراگیر باشند، الزاماً همسوی خواست ها، سلیقه ها و پسندهای درونی نیست و ذاتاً در برابر هر نوع از نوآوری و تحول مقاومت می کند. مواجهه جامعه و رسانه ها با جریان موج نو، شعر نو، نقاشی انتزاعی و... نمونه آشنای همین مقاومت است.

برای همین است که خواننده های متوسط در میان اکثریت مردم محبوبیت و شهرت بیشتری از بهترین آهنگسازها و نوازنده ها دارند. برای همین مردم؛ هنرپیشه های متوسط تلویزیون را بیش از نقاشان و معماران بزرگ می شناسند و تعقیب می کنند. برای همین تیراژ مهمترین کتاب های ادبی با تعداد مخاطب های یک مصاحبه غیرتخصصی سوپراستارهای یک شبه، قابل قیاس نیست. تجربه ی هجوم مردم برای دیدار یا تشیع جنازه بعضی از هنرمندان و ناشناسی و غربت دیگران، فروش و استقبال وسیع از آثار هنری هنرمندانی که از طریق خاصیت و حرفه ای دیگر به شهرت رسیده اند و... اعلام رسمی همین مواضع عمومی است.

آنچه مورد علاقه عام [یا به عبارتی عوام] است؛ بیشتر از نقد و قضاوت اصل خود اثر، تحت تاثیر حواشی تغییر می کند. تبلیغات و رفتارهای عامه پسند؛ از نوع پوشش و ظاهر و معاشرت های اجتماعی و شعارهای گروهی و عوام پسند مثل حمایت از حقوق زنان، شیرین زبانی و جملات تند ملی گرایانه گرفته تا حمایت از حیوانات محبوب خانگی و میزان حضور مستمر در فضاها و رسانه های عمومی و مجازی، جنسیت، شرکت در خیریه های معمولی دهان پر کن و اظهارنظرهای سطحی و گاه جنجالی در امور سیاسی و علمی تا طرفداری از تیم های ورزشی پرطرفدار و...، همه فرمول های شناخته شده و عواملی هستند که شهرت و به تبع آن اقبال عمومی این به ظاهر هنرمندان را تعیین می کند. در حالی که هنرمندان واقعی، با تکیه بر خود هنر و تعهدات، خواسته ها و باورهای شخصی به ایده آل هایی می پردازند که از قضا برای اکثریت مردم قابل درک و یا حداقل قابل تحسین و جذاب نیست. به کاری مشغول می شوند که به راحتی می دانند موجب شهرت و محبوبیت اکثریتی نخواهد شد. بی این که قصد ترجیح یکی بر دیگری مدنظر باشد؛ تقابل فردیت و دموکراسی در هنر و هنرمند از همین جا آغاز می شود. هنر نمی تواند دموکراتیک و مبتنی بر تایید و در انتظار انتخاب اکثریت عمل کند. چون ذاتاً با این پدیده مغایر است. همانطور که همه مردم نمی توانند روشنفکر باشند. چرا که روشنفکر کسی است که از جامعه خود جلوتر است و همه نمی توانند از همه جلوتر باشند. هنر و هنرمند نخبه به نوعی معادل همین موقعیت روشنفکری است. هنر در معنای متعالی آن (به عکس صنعت هنر و هنر صنعتی) نمی تواند همراه همه باشد.

سعید فلاح فر