خشایار الوند و کتاب های درسی تاریخ

درگذشت ناگهانی نویسنده برنامه های طنز بهانه ای است تا سراغ نکته ای از زبان او در مصاحبه سال 90 برویم...

در پی درگذشت ناگهانی خشایار الوند نویسندۀ برنامه های طنز تلویزیونی در 51 سالگی این روزها شاهد مطالب متعدد و متنوعی دربارۀ او یا به این بهانه هستیم.

از انتقاد کیومرث پور احمد به خاطر دیر رسیدن آمبولانس تا حرف همیشگی یاد هنرمندان پس از مرگ و نه در حیات آنان و البته دریغ هایی به سبب از دست دادن های زودهنگام در کنار تسلیت به برادرش – سیروس الوند- مضامین مکرر در مطبوعات و تارنماها و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

در این بین وقتی بازنشر گفت و گوی «تاریخ ایرانی» با مرحوم الوند در هفت سال قبل را مرور کردم به نکتۀ جالبی برخوردم.

در این مصاحبه وقتی از او دربارۀ انطباق برخی از متن های «قهوۀ تلخ» با واقعیت های تاریخی سؤال می شود پاسخ قابل تأملی می دهد و می گوید:«متولیان فرهنگی دوره های مختلف نگاه خودشان را در نقل تاریخ اعمال کرده اند و کافی است شما بروید کتاب تاریخ سوم راهنمایی سال های سال های 56-66-76-86 را با هم مقایسه کنید. در آنها روایت های کاملا متضادی می بینید.»

خشایار الوند و کتاب های درسی تاریخ

البته حالا دورۀ راهنمایی نداریم و به جای آن می گویند متوسطۀ اول (هفتم و هشتم و نهم). سال 56 هم روشن است چرا. چون مربوط به پیش از انقلاب است و جالب این که گروه اصلی نویسندگان کتاب تاریخ سوم راهنمایی پیش از پیروزی انقلاب اصرار داشتند نام آنان از نویسندگان بخش های مربوط به تاریخ پهلوی که کاملا سفارشی بود تفکیک شود و در قضاوت دربارۀ کتاب تاریخ سوم راهنمایی پیش از انقلاب این نکته باید لحاظ شود.

مقایسۀ سال های بعد و اشارات خشایار الوند اما جالب است. مثلا سال ها در کتاب ها درسی تصویر حضور شهید رجایی به عنوان نخست وزیر در مهر 59 در مجمع عمومی سازمان ملل در کنار بهزاد نبوی با اورکت مشکی چاپ می شد و بعد از 88 بهزاد نبوی را حذف کردند.

یا در 40 سال گذشته دکتر مصدق جزر و مد داشته چون گاهی بوده و گاهی حذف شده و البته همواره در کنار آیت الله کاشانی.

مصاحبۀ خشایار الوند را که خواندم رفتم سراغ کتاب مطالعات اجتماعی نهم دبیرستان که بخشی از آن تاریخ است و انصافا تا تاریخ معاصر را به نسبت درست روایت و منتقل کرده است.

کتاب درسی تاریخ البته غیر واقعی نیست اما همۀ واقعیت را دربر نمی گیرد و جدای جهت گیری ها نکته قابل توجه آن اصرار بر نام نیاوردن از شخصیت های مشهور و مؤثر در صدر انقلاب و جمهوری اسلامی است.

در حالی که چنین حساسیتی را در بخش های قبلی تاریخ نمی بینیم. مثلا به جای اشاره به نام مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی و انتصاب او در فاصلۀ 12 تا 22 بهمن 1357 یا تصویر او تنها دو بار گفته شده «تعیین هیأت دولت» و هیچ نامی از نخست وزیر دولت موقت در میان نیست.

در حالی که دانش آموزان نهم دبیرستان متولد 1382 یا 1383 هستند و 10 سال بعد از درگذشت بازرگان به دنیا آمده اند.

دربارۀ وقایع سال 1358 نیز به مجلس خبرگان قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره شده اما گذرا عبور کرده اند و اینجا هم نه نامی از اولین و تنها رییس مجلس خبرگان قانون اساسی است (آیت الله منتظری) نه نام اولین رییس جمهوری ایران (ابوالحسن بنی صدر) آمده و نه نام اولین رییس مجلس شورای اسلامی (آیت الله هاشمی رفسنجانی) و این مورد اخیرالبته شگفت انگیز تر است.

اگر غرض این است که دانش آموز دبیرستانی هاشمی رفسنجانی را نشناسد پس چگونه یک بزرگراه در تهران به نام اوست و چرا باید دانش آموز دبیرستانی اولین رییس مجلس شورای اسلامی را که 9 سال بر پارلمان ریاست کرده و بعدتر هشت سال رییس جمهوری بوده و در تلویزیون رسمی از او با عنوان «سردار سازندگی» و با فعل جمع یاد می شده نشناسد و حتی تصویر او در زمرۀ روحانیون مبارز پیش از انقلاب هم نیاید؟

مثلا دقت کرده اند و در پرانتز و بعد از کلمۀ منافقین آورده اند «گروه مجاهدین خلق» چون نام شان و نه مرام شان این است ولی دربارۀ اسامی دیگر خسّت به خرج داده اند.

همین نوع مواجهه با تاریخ سبب می شود پخش فیلم های تاریخی از برخی تلویزیون های خارجی جذاب جلوه کند.

تلویزیون ایران دغدغه حذف تصویر دکتر یزدی و قطب زاده از دو سوی امام را دارد و کتاب تاریخ مدرسه دوست دارد بچه ها فکر کنند اولین رییس جمهور ایران اسم نداشته و لابد بعدتر دوست دارند بچه ها فکر کنند پنجمین رییس جمهور ایران هم عکس نداشته و در این فضا و در میانۀ تبدیل آرشیو آنالوگ به دیجیتالی فیلم های تاریخی ناگهان سر از کانال های ماهواره ای در می آورد و اتفاق جالب این می شود که تلویزیون هم به خود می آید و فیلم های آرشیوی را پخش می کند.

شاید وقت آن رسیده باشد که کتاب های درسی را هم از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند تا در خلال آن تاریخ معاصر برای همه نام ذکر کند!

با این اوصاف حق با خشایار الوند است که دربارۀ آن مقطع زمانی که قهوۀ تلخ روایت می کند کتاب های تاریخ درسی با فاصلۀ 10 سال را پیش چشم شما می گذارد و اگر سال 56 را به نظام آموزش و پرورش شاهنشاهی نسبت دهیم تغییرات مکرر سال های 66 و 76 و 86 را نمی دانیم چگونه توضیح دهیم؟

هر چند که نام نبردن از برخی چهره های تاریخی قابل تحمل تر از آن است که مخالف مشروطه را در زمرۀ رهبران مشروطه معرفی کنیم.