ویژگی های بازنده ها را بشناسید

هر شخص تعریف متفاوتی از بازنده بودن دارد عده ای معتقدند بازنده کسی است که کار, پول و یا حتی دوستی ندارد اما من فکر می کنم بازنده کسی است که نمی تواند به دیگران اطمینان کند و عشق بورزد و احترام بگذارد

تعریف افراد از بازنده بودن متفاوت است. عده ای عقیده دارند بازنده کسی است که هیچ کار و پول و یا حتی دوستی ندارد. اما من فکر می کنم بازنده کسی است که نمی تواند به دیگران اطمینان کند و عشق بورزد و احترام بگذارد.

به نظر من اگر شما چیزی جز خواسته های خودتان در ذهن نداشته باشید یک بازنده اید. فرقی هم نمی کند در چه موقعیت اجتماعی باشید، چقدر پولدار باشید و چه کارهایی انجام دهید. اگر ویژگیهای زیر را دارید یک بازنده اید:

ثبات و استحکام ندارند

ثبات یعنی اینکه ارزش ها، طرزفکرتان و آنچه که می گویید با هم در یک راستا باشند. شاید بگویید یک قاتل زنجیره ای ثبات دارد زیرا این شخص طبق پیمانی که با خود بسته، فکر می کند، حرف می زند و آدم می کُشد. اما همه می دانیم که هدف او، ارزش انسانی ندارد زیرا ارزش اساسی وجود انسان، دوست داشتن و مورد عشق واقع شدن است. مدار کوتاهی در مغز این فرد با ارزش ها و افکار انسانی، قطع ارتباط کرده است.

غیبت می کنند و تهمت های ناروا می زنند

اگر آدمی هستید که معروفید به غیبت کردن و شایعه پراکنی و حرف مفت زدن، پس یک بازنده اید، چون هیچکس به شما اعتماد نمی کند.

بدبینی مزمن دارند

درمورد کمی بدبینی که هرازگاهی سراغ همه ی ما می آید صحبت نمی کنم. بدبینی مزمن خیلی فراتر از اینهاست. بدبینی همیشگی و بیرحمانه ای که باعث می شود دیگران از شما فرار کنند و نتوانید زیبایی های زندگی را ببینید از شما یک بازنده می سازد. چنین بدبینی، سرکوب کننده و فلج کننده است.

دست افتاده ای را نمی گیرند

فرقی نمی کند مشغول چه کاری هستید، هرگز نباید از کسی که به کمک نیاز دارد به راحتی بگذرید. اگر می توانید ببینید کسی روی زمین افتاده و رد شوید، اگر می توانید کودکی را که در خیابان گریه می کند نادیده بگیرید یا اگر می توانید درخواست کسی را که از شما کمک خواسته به راحتی رد کنید، پس یک بازنده اید.

بلند همت و کوشا نیستند

به گفته ی جان دان (شاعر متافیزیکی و هجونویس انگلیسی)، هیچ انسانی جزیره نیست. آنچه برای یک روح رخ می دهد برای همه ی ما اتفاق می افتد، چرا که همه ی ما از گل رُس و غبارهای آسمانی تشکیل شده ایم. آدمهای بازنده با چنین طرزفکری هیچگونه بلندپروازی و سختکوشی ندارند و به نوعی خودکُشی ذهنی دست می زنند.

بدجنس و نفرانگیزند

انگار هیچکس از سر عشق و اعتماد به بازنده ها احترام نمی گذارد چون فرومایه و خبیثند. اگر احترامی هم باشد از روی ترس و اجبار است که جنبه ی منفی بازنده ها را تقویت می کند.

خودشان را باور ندارند

بدون تردید اگر کسی نتواند اول به خودش احترام بگذارد به هیچکس دیگر هم نمی تواند احترام بگذارد. اگر شما نتوانید خودتان را به عنوان یک انسان باور داشته باشید چگونه می توانید از دیگران حمایت کنید و آنها را تحسین و تکریم کنید؟

زود دست از تلاش می کشند

منظور، دویدن روی تردمیل نیست! بلکه هدف من، دنبال کردن آرزوها و به اتمام رساندن کاری است که شروع کرده اید و داشتن بلند همتی و ایمان به ارزش های درونیست، حتی اگر به معنی جان سپُردن برای اهداف تان باشد.

ذهن شان بسته است

فهم و ادراک ما به سه قسمت تقسیم می شود: چیزی که می دانیم، چیزی که می دانیم نمی دانیم، و چیزی که نمی دانیم نمی دانیم. اگر ذهن کسی بسته و محدود باشد، سومی را فراموش می کند و چیزهایی همیشه کشف نشده باقی می ماند. اگر قبول نداشته باشید که همه چیز را نمی دانید، زندگی تان همیشه تاریک و گنگ خواهد ماند، شما یک بازنده اید!

هیچ مسئولیتی نمی پذیرند

از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن و دیگران را سرزنش کردن فقط حل مسئله را به تاخیز می اندازد و مشکل را پیچیده تر می کند. اگر یک بازنده باشید هرگز مسئولیت قبول نخواهید کرد و آن کسی نیستید که حداقل دنیای خودش را بخواهد تغییر بدهد. بازنده ها دقیقا این شکلی اند!

اگر در زندگی تان خود محور و خودپرستید و توجهی به دیگران ندارید یک بازنده اید. بازنده بودن ربطی به کارهای شگفت انگیزی که می توانید برای خودتان انجام دهید ندارد، بلکه اگر نتوانید از کسی حمایت کنید و دستش را بگیرید بازنده اید. لازم نیست پول زیادی به نیازمندان ببخشید، بلکه با گوش دادن به درد دل یک دوست، با استفاده از مهارت تان برای کمک به یک ناتوان یا با یاد دادن مهارتی به درد بخور به کسی که کاری بلد نیست می توانید از انسانها حمایت کنید.

اگر مدام ویژگیهای یک آدم بازنده را از خود بروز دهید، یک بازنده اید و فرقی نمی کند نظر خودتان چیست، آدمهای اطراف تان بالاخره این را می فهمند. پس به جای ادامه ی سیکل معیوب ِ بی اعتمادی و به دردنخور بودن، خصوصیاتی که در بالا گفته شد را معکوس کنید و در مسیر برنده بودن قرار بگیرید!

ترجمه: هدا بانکی