برخورد با فرد دارای اختلال جنسی

اغلب افراد تا حدودی با اشخاصی که به برخی مشکلات و اختلال های جنسی مبتلا هستند, در ارتباط بوده اند

اغلب افراد تا حدودی با اشخاصی که به برخی مشکلات و اختلال های جنسی مبتلا هستند، در ارتباط بوده اند. با توجه به این امر که اختلال های جنسی، ناراحتی و مشکل آفرینی هایی را برای افرادی که با آن ها در ارتباط هستند به همراه دارد به همین جهت آگاه شدن از شیوه و چگونگی برخورد با این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با نحوه برخورد با فرد دارای مشکل و اختلال می توان عنوان نمود، به شرح زیر است:

* آسیب زایی و مشکل آفرینی اختلال در رفتار جنسی برای فرد مبتلا و اطرافیان

تمامی اختلال های جنسی ماهیتشان به نحوی است که خواه ناخواه مشکلاتی را برای فرد مبتلا و سایر افرادی که با او در ارتباط هستند را به وجود خواهد آورد. برای مثال، فردی که مبتلا به اختلال چشم چرانی باشد، هم برای افرادی که مورد تماشای او قرار می گیرند و هم برای همسر و اعضای خانواده اش پیامدهایی ناراحت کننده و مشکل آفرینی را می تواند ایجاد نماید.

درهرحال ماهیت اختلال جنسی به نحوی است که می تواند مشکلات، رنجش ها و آسیب هایی را برای فرد مبتلا و سایر افرادی که با وی در ارتباط هستند را به همراه داشته باشد؛ به عبارت دیگر، هیچ اختلال جنسی نیست که مشکل و آسیبی را به دنبال نداشته باشد. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

* آیا برای رفتار جنسی نادرست و ناسالم باید تذکر داده شود؟

یکی از ابهام ها و سؤالاتی که برای اغلب افرادی که با فرد مبتلا به اختلال و مشکل جنسی مواجه هستند، مطرح می گردد این است که آیا این موضوع با وی در میان گذاشته شود؟ البته این مطلب نه فقط در ارتباط با مشکل جنسی بلکه در تمام امور و موارد گوناگون به نحوی که رفتار یکی از طرفین در یک رابطه دوجانبه اعم از دوستی یا زندگی مشترک و یا زندگی خانوادگی صدق می کند. این امر باید با طرف مقابل در میان گذاشته شود. در ادامه تذکرات لازم برای پیشگیری از آسیب ها و مشکل آفرینی های احتمالی تذکر داده شود.

* رازداری و رعایت حریم شخصی فرد مبتلا به اختلال جنسی

نکته دیگری که در برخورد با فرد مشکل دار از نظر جنسی باید در نظر گرفته شده و مراعات گردد، لزوم رعایت رازداری و حریم شخصی فرد مبتلا به اختلال جنسی است. از این رو اگر فرد مورد نظر همسر است که مشکل او در میان فرزندان و خانواده های زوجین مطرح نگردد؛ این موضوع با خود او و در خلوت در میان گذاشته شود.

در مواردی که یکی از فرزندان دچار مشکل جنسی شود نیز مشکل در حضور سایر فرزندان نباید مطرح شود. در این گونه موارد بعضی از فرزندان احتمال دارد که از این موضوع سوء استفاده نموده و آبروی فرزند مبتلا، به خطر بیفتد.

همچنین در وضعیتی که این موضوع در محیط های آموزشی یا کاری رخ دهد نیز حفظ حریم شخصی فرد مبتلا و رازداری، لازم است رعایت شود.

* اختلال جنسی که دیگر تکرار نشده و اختلال جنسی که تکرار می شود

نکته دیگری که لازم است در نظر گرفته شود، موضوع تکرار رفتار جنسی مختل است؛ زیرا این نکته در میان بعضی از موارد مشاهده شده که یکی از اعضای خانواده شواهدی از مشکل یا اختلال جنسی را یافته، اما دیگر تکرار نشده است. در چنین شرایطی با توجه به ویژگی های فرد مبتلا می توان این مورد را نادیده گرفت اما در صورت تکرار، لازم است چنین امری مطرح و تذکر مورد نیاز در میان گذاشته شود.

* دروغ و انکار

یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با اعمال و رفتار خلاف هنجار، اخلاق و قانون، رد کردن و نپذیرفتن آن عمل از سوی فرد خطا کار است؛ زیرا در صورت پذیرفتن، شخص پیامدها و عواقب آن را نیز باید بپذیرند. به همین جهت اغلب افرادی که مبتلا به اختلال جنسی هستند، چنین موضوعی را نپذیرفته و آن را انکار می کنند. گاهی این گونه انکار کردن ها و دروغ گفتن ها خیلی سطحی، کودکانه و بی منطق می شود. به گونه ای که اطرافیان متوجه مشکل فرد شده اند، اما او همچنان مشکل خود را نمی پذیرد. جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

* فراهم کردن شواهد و مدارک کافی

با توجه به این امر که به طور معمول فرد مبتلا به اختلال جنسی مشکل خود را انکار می کند، به همین جهت لازم است شواهد و مدارک کافی فراهم شود. البته بعضی از افراد دارای اخلاص بوده و چنانچه گفتار یا رفتار نادرستشان به آن ها تذکر داده شود، آن را پذیرفته و نادرست بودن رفتار یا گفتار خود را می پذیرند اما برخی از افراد به دلیل بهره مند نبودن از خلوص درون، عملکرد نادرست خویش را نپذیرفته و با استدلال های بی منطق، سعی در موجه جلوه دادن رفتار و گفتار خویش دارند.

در برخورد با این گروه از افراد لازم است که مدارک و شواهد موردنیاز فراهم باشد. در مجموع فرد دچار اختلال جنسی به دلیل مشکلاتی که برای سایرین ایجاد می کند، باید در مورد مشکلش صحبت و تذکر لازم به وی داده شود.

برگرفته از کتاب درمان جنسی

دکتر پروانه صفایی مقدم

روانشناس بالینی