فداکاری یعنی چه انشا در مورد فداکاری پایه هفتم

فداکاری یعنی چه انسان وقتی که انسان شد یا وقتی که انسان بشود, وجودش در گرو مفهومی است به نام فداکاری اینکه در قبال انسان های دیگر بالاخص ضعیف تر ها مسئولیم, که گاه می شود باید از جان بگذریم, از مال, خانه و هر وابستگی دیگری در ادامه راجع به مفهوم فداکاری بخوانید

فداکاری یعنی چه؟

یکی از مفاهیمی که برداشت بسیاربسیار بدی ازآن شده است ، مفهوم فداکاری است . بیشتر ما فداکاری را ازجان مایه گذاشتن برای دیگران ، تا حد نادیده گرفتن و یا حتی سرکوب نیازهای خود معنی می کنیم .

اما باید توجه داشت که ما زمانی می توانیم واقعاً انسان فداکار و مثمر ثمری برای دیگران باشیم ، که « خود » باشیم .

اگر شما می خواهید به دیگران روحیه بدهید و یا اعتماد به نفس آنها را افزایش دهید ، باید خودتان روحیه عالی داشته باشید . و داشتن روحیه عالی ، به « توجه به خود » نیاز دارد .

اگر می خواهید کسی را راهنمایی کنید . باید خودتان با توجه به نیازها و انگیزه های خود ، همانطور باشید .

در کتابخانه ای ، تابلویی بزرگ نصب شده بود که روی آن این عبارت را نوشته بودند : اگر می خواهید کودکان شما به مطالعه علاقه مند شوند ، خود ، کتابی در دست بگیرید .

مفهوم فداکاری ، بیش از همه برای مادران بد جا افتاده است .

مادران ، اغلب به نیازها و عواطف خود بی توجهند . سلامتی ،آرامش و استراحت خود را نادیده می گیرند و همه چیز برای فرزند خود ، فدا می کنند .

جالب آنکه فکر می کنند اگر اینگونه باشند مادر فداکارتر و بهتری هستند . مادری ، در حین توجه به فرزندان و تربیت آنها ، به نیازها و عواطف و سلامتی خود نیز توجه دارد . در نتیجه سالمتر ، با روحیه تر و شاداب تر است و طول عمر بیشتر و مؤثرتری را صرف توجه به فرزندان و مراقبت از آنها می کند .

اما مادری که نسبت به خود بی قید و توجه است و تمام وقت و انرژی خود را صرف بچه هایم کند ، خیلی زود بیمار و بی روحیه و خسته می شود و در نتیجه زمانی می رسد که به جای فداکاری در حق بچه ها ، آنها را به زحمت دردسر می اندازد یعنی عملاً طول عمر فداکاری خود را کاهش می دهد .

شما با توجه به خود ، هم اعتماد به نفس را در خود افزایش می دهید و هم به فرزند خود ، باوری و خود اتکایی و توجه به خود را می آموزید .

شما چگونه انتظار دارید فرزندتان ، به خود توجه کافی داشته باشد و از خود به خوبی مراقبت کند وقتی الگوی رفتاری شما ، این رفتارها را منفی جلوه می دهد ؟

فداکاری برای دوستان و فداکاری در محیط کار ، خدمت به دیگران و رفع نیازهای دیگران ، امری پسندیده و بسیار شایان ستایش است اما به شرط آنکه به خود لطمه نزنید .

تا پاسی از شب ، در محیط کار بودن ، بیش از حد توان کار کردن ، عدم توجه به وضعیت غذایی و استراحت و علایق خود ؛ و همه رفتارهای خودشکنانه است که به زودی شما را خسته می کند و از بین می برد .

فداکاری واقعی

بیایید از همین حالا ، مفهوم غلط فداکاری را از ذهن خود پاک کنید و مفهوم واقعی آن را جایگزین نمایید . از همین امروز تمرین کنید که از خود مراقبت کنید که خدمت به دیگران ، سبب بی توجهی نسبت به خودتان نگردد .

فداکاری با مفهوم نادرست آن ، نه تنها شما را توجه به خود و نیازهای خود بازمی دارد ، بلکه دیگران را هم به شما وابسته ساخته ، خود باوری و خود اتکایی آنها را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد .

شما با فداکاری نادرست و بیش از حد خود ، افرادی ضعیف النفس و ضربه پذیر را تربیت می کنید که مسلماً در جامعه دچار مشکل خواهند شد و این ، گناه شماست .

حمایت بیش از حد یک فرد ، نه تنها خود شکنی است ، بلکه در واقع ، از بین بردن دیگران است . اگر می خواهید واقعاً و به مفهوم درست کلمه ، فداکار باشید ، باید هم به نیازها و عواطف خود توجه کنید و هم به دیگران .

شما خیلی وقتها ، در حق دیگران ، فداکاری می کنید اما پس از آن احساس نه چندان خوب و یا حتی احساس گناه پیدا می کنید . در این لحظات ، شما فکر می کنید که هم از اهداف خود بازمانده اید و هم نتیجه مطلوبی از این حمایت نگرفته اید .

این احساس زمانی پیش می آید که شما « فداکاری » را به مفهوم نادرست آن اجرا کرده باشید . یادتان باشد که این فداکاری ، ذره ذره فرد مقابل را نابود می کند .

پس از همین امروز و از همین حالا ، از حمایت کردن بیش از اندازه دیگران دست بردارید . دست از ستم کردن به آنها بردارید .

پیامبر بزرگ اسلام ، که مظهر انسان کامل است ؛ دقیقاً با عمل و رفتار خود ، معنای غلط فداکاری را اصلاح کرده ، مفهوم واقعی و درست آن را به ما آموزش داده است . هنگام اذان ظهر ، اگر هزاران نفر هم از او کمک می خواستند ؛ به آنان می گفت : نه ! اول نماز .

نماز بزرگترین وظیفه الهی است ، در حقیقت همان توجه به نیازهای درونی انسان و به ویژه توجه به عالی ترین نیاز ، یعنی ارتباط با خداست .

تمام اعمال ما با نماز محک زده می شود . بنابراین می بینیم که « توجه به خود » در دین مبین اسلام ، اصلی ترین وظیفه شرعی ما قرار داده شده است .

منبع: سلامت نیوز