۳ دلیل برای این که چرا یادگیری سازمانی دغدغه مهمی برای سازمانها شده است

تغییر مهمی که در دهه های اخیر شاهد آن بوده ایم رشد سریع دانش بشر است به طوری که آن را مهم ترین عامل تحولات جهان در همه بخش ها می دانند

تغییر مهمی که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم رشد سریع دانش بشر است به طوری که آن را مهم‌ترین عامل تحولات جهان در همه بخش‌ها می‌دانند.

همین طور شواهد نشان می‌دهند که در حوزه کسب و کار، دانش به عامل اصلی تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده تبدیل شده است. در ادامه سه شاهد مهم که چرا یادگیری سازمانی در همه شرکتها به دغدغه اصلی تبدیل شد ذکر می شوند...

ایثار باتمان قلیچ