درآمد موسسات حسابرسی جهان در سال ۲۰۱۱

درآمد موسسات حسابرسی جهان

مجله بین‌المللی حسابداری (IAB) شمارۀ ۵۰۱ مورخ ژانویه ۲۰۱۲ درآمد ۲۲ موسسه حسابرسی بزرگ جهان و ۲۲ شبکه (Network) حسابرسی جهانی در سال ۲۰۱۱ منتشر نموده است.

غلامحسین دوانی