بارسلونا توسط نیروهای فرانکو تصرف شد و اکبر پادشاه سلسله مغول بر تخت سلطنت هند

۶۹ سال پیش در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۳۹ میلادی نیروهای فاشیست ژنرال فرانکو وارد شهر بارسلونا شدند که تا چند روز قبل از آن پایتخت جمهوری اسپانیا محسوب می شد

● بارسلونا توسط نیروهای فرانکو تصرف شد

۶۹ سال پیش در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۳۹ میلادی نیروهای فاشیست ژنرال فرانکو وارد شهر بارسلونا شدند که تا چند روز قبل از آن پایتخت جمهوری اسپانیا محسوب می شد.

نبرد نهایی برای تصرف شهر بارسلونا از روز ۲۴ ژوییه سال ۱۹۳۸ میلادی آغاز شده بود.

نیروهای فرانکو که دارای تجهیزات مدرن نظامی بودند در آخرین ماه های جنگ داخلی اسپانیا به شدت جمهوری خواهان را تخت فشار قرار داده بودند.

نیروهای جمهوری خواه برای نجات شهر والنسیا که در معرض تهدید محاصره شدن توسط نیروهای فرانکو قرار داشت از رودخانه ابره عبور کرده و در پیرامون این شهر در ایالت کاتالونیا موضع گرفته بودند.

مدت ۴ ماه جنگ تن به تن میان ۲ طرف جریان داشت. جمهوری خواهان می دانستند هر وجب خاکی که از دست بدهند را هرگز نمی توانند دوباره تصرف کنند.

کمبود مهمات و تجهیزات به شدت موجب تضعیف جمهوری خواهان شده و به زودی مهمات جیره بندی شد.

در روز ۱۵ نوامبر سال ۱۹۳۸ میلادی جمهوری خواهان ناگزیر برای دفاع از بارسلونا به سوی دیگر رودخانه ابره عقب نشینی می کنند.

حملات نیروهای فرانکو برای تصرف شهر بارسلونا پایتخت جمهوری خواهان اسپانیا در ایالت کاتالونیا و آخرین سنگر مقاومت آنها شدت می یابد.

در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۳۹ میلادی نزدیک به ۵۰۰ هزار اسپانیایی نظامی و غیرنظامی برای فرار از تعقیب نیروهای فرانکو و قتل عام نشدن از گردنه های کوههای پیرنه عبور کرده تا به خاک فرانسه پناه ببرند.

به این ترتیب ، در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۳۹ میلادی نیروهای فاشیست ژنرال فرانکو وارد شهر بارسلونا پایتخت جمهوری خواهان اسپانیا شدند.

این پایان جنگ خونین ۳ ساله داخلی اسپانیا بود که سرانجام منجر به قدرت رسیدن فاشیست ها به رهبری ژنرال فرانسیسکو فرانکو شد.

● اکبر پادشاه سلسله مغول بر تخت سلطنت هند

۴۵۲ سال پیش در روز ۲۷ ژانویه سال ۱۵۵۶ میلادی اکبر ۱۳ ساله پس از مرگ پدرش همایون به عنوان پادشاه سلسله مغول پنجاب بر تخت سلطنت نشست.

این بازمانده تیمور لنگ در طول سلطنتش قلمروی کوچک پادشاهی سلسله مغولان پنجاب را از گجرات تا بنگال گسترش داد.

در همان سال اول ، اکبر شاه به هرج و مرجی که در قلمروی پادشاهی پنجاب حکم فرما شده بود ، پایان داد.

سلسله پادشاهان مغول پنجاب توسط پدربزرگش بابرشاه تاسیس شده بود.

سپس او به سرزمین پادشاهان راجپوت نماد هندوئیسم حمله کرد که به قلعه های غیرقابل نفوذ خود پناه برده بودند.

این پادشاه مسلمان در سال ۱۵۶۲ میلادی با یک شاهزاده خانم راجپوت ازدواج کرد تا پیوند میان ادیان اسلام و هندو را تحکیم کند.

در سال ۱۵۶۸ میلادی پس از یک محاصره طولانی مدت مدافعان قلعه راجپوت شیتور خودکشی می کنند و اکبرشاه قلعه را تصرف می کند.

اما علی رغم این شکست راجپوت ها به مخالفت با اکبرشاه ادامه دادند.

او در قلمروی پهناور خود عدالت را برقرار کرده و با تمام اتباع خود اعم از مسلمان و هندو عادلانه رفتار می کرد.

در این دوره ، جنگ های مذهبی میان کاتولیک ها و پروتستان در اروپای غربی بیداد می کرد. اکبرشاه در روز ۱۶ اکتبر سال ۱۶۰۵ میلادی در پایتختش شهر آگرا درگذشت.

به این ترتیب در روز ۲۷ ژانویه سال ۱۵۵۶ میلادی اکبر ۱۳ ساله به عنوان جانشین پدرش همایون بر تخت سلطنت پنجاب نشست.

او در جریان ۴۹ سال سلطنتش قلمروی سلسله پادشاهان مغول را به اندازه ای گسترش داد که در هنگام مرگ قدرتمندترین و وسیعترین پادشاهی که شبه جزیره هند هرگز در طول تاریخش ندیده بود را از خود برجا گذاشت.

بهرام افتخاری