شعر دهه فجر برای پیش دبستانی

به مناسبت دهه فجر چند نمونه شعر کودکانه دهه فجر برای دانش آموزان پیش دبستانی در ادامه آورده شده است.

شعر دهه فجر برای پیش دبستانی شماره یک
از آسمون دوباره
بارون گل می باره
تو این هوای برفی
تولد بهاره
شعر دهه فجر برای پیش دبستانی شماره دو
باد کنکای رنگی
نقل و گل و شیرینی
شروع جشن فجره
لاله ها رو می بینی

شعر دهه فجر برای پیش دبستانی شماره سه
یک پله یک پله
وقتی هواپیما
از دور پیدا شد
آغوش یک ملت
بر روی او وا شد
یک پله یک پله
می آمد او پایین
با چهره ای پُر نور
با خنده ای شیرین
آرام می آمد
دل، بی قرارش بود
دریایی از مردم
در انتظارش بود…

شعر دهه فجر برای پیش دبستانی شماره چهار
انقلاب یعنی….
انقلاب یعنی گل
در کنار پروانه
نور و گرمی و شادی
در میان هر خانه
انقلاب یعنی جشن
جشن سبزه در صحرا
انقلاب لبخندی است
بر لبان شاد ما

شعر دهه فجر برای پیش دبستانی شماره پنج
۲۲ بهمن ، ۲۲ بهمن
داره می رسه از راه
روز شکست دشمن
یادش بخیر بچه ها
یک وقتی توی ایران
ظلم و بدی به پا بود
شاهنشاه طاغوتی
دشمن خلق ما بود
ملت خوب ایران
بچه و پیر و جوان
به روی غم خندیدند
با دشمنا جنگیدند
رهبر ما خمینی
که روح اون شاد باشه
بنا کرد این انقلاب
که ایران آزاد باشه
خامنه ای این رهبر خوب ما
بمونه و بگیره ، انتقام از دشمنا
مرگ بر آمریکا
این دشمن خلق ما
مرگ بر انگلیس
اون بدتر از امریکا