شعر دهه فجر | سرود دهه فجر

شعر دهه فجر | به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، دو شعر درباره دهه فجر در ادامه آورده ایم. برنامه های دههفجر را می توانیم با این دو شعر در مورد دهه فجر مزین کنیم.

شعر دهه فجر شماره 1
ای دلبر فجرآفرینم با فجر وسحر نما قرینم
ای بانی انفجار هر نور دل را برسان به وادی طور
جان را برسان به لحظه ی فجر بر یار مخواه، بیش از این زجر
دل را ز صحابه ی امین کن همراه امیر مؤمنین کن
من پیک صحابه کریمم عمریست کبوتر حریمم
من طالب انفجار نورم دریاب که تشنه ی ظهورم
جان را برسان به دولت عشق آزاد نما، ز حسرت عشق
رازی مشو کز سحر بمانم مپسند ز فجر بازمانم
ما را بکشان به صحنه هایت می را بچشان به تشنه هایت
بر تشنه لبان شراب آور یک روز جهاد ناب آور
بسپار مرا به دست جانان بشمار به زمره شهیدان
مستانه ببر مرا ز دنیا مردانه بخر مرا حبیبا !
تا کنج سِراهی شهادت بر دوست نشان دهم ارادت
این است کلام آخرینم ای دلبر فجر آفرینم !
ما را به سفارشات عباس تقدیم نما به حضرت یاس
ما در رهِ یاری ولایت داریم به دل غم هدایت
تا کشتن خصم، بی قراریم تیغ دو دمیم، ذولفقاریم
ما یار علی انقلابیم با پیرخمین(ره) عهد داریم
کی می شکنیم عهد و پیمان سر بر سر راه او گذاریم
آنکس که دلش ز کینه سوزاند فریاد برائتش گذاریم
هرگز به مُعاند و منافق یک ذره ترحمی نداریم
ای نور طریق رستگاری از راه تو دست بر نداریم
تا نصرت نهضت حسینی از محنت دوست بی قراریم
با امت کربلایی خود از امر امام(ره)، پاسداریم

شعر دهه فجر شماره 2
این دهه فجر است گویی نوبهار
وین همه مهراست از او یادگار
غصه ها رفتند و افسانه شدند
ناله ها فریاد مستانه شدند
دردهه فجرامتش پیروزشد
ماه بهمن ماه جان افروزشد
فجرگویی نوبهارزندگی
چون چراغی در ره سازندگی
ماهمه دلداده ی رهبرشدیم
تا ابد او یار و ما یاورشدیم
گفته بودم قصه دارم با شما
قصه ای از ماه بهمن بچه ها
آنچه بشنیدید برآیندگان
بازگویید تا بماند همچنان
از نهضت قاطعانه ی روح الله
شد دست ستمگران ز ایران کوتاه
با دست تهی و این همه پیروزی
لا حول و لا قوت الا بالله