نگاهی به مجموعه تلویزیونی «شب های برره» به كارگردانی مهران مدیری

مجموعه ۹۰ قسمتی «شب های برره» به كارگردانی مهران مدیری از ابتدای پاییز امسال میزبان تماشاچیان شبكه سوم سیما شده است. مجموعه ای كه در فضایی كاملاً فانتزی و تخیلی شكل گرفته كه ماجراهای آن در روستایی به نام برره با ۹۱ نفر جمعیت و در حدود ۵۰ سال پیش می گذرد.