تماشا/پادشاه بی تاج

•پرستاران علاقه مندان به سریال پرستاران می توانند امشب قسمت شصت و هشتم از این مجموعه را ساعت ۱۰/۲۲ از شبكه یك سیما تماشا كنند.