آزادی رسانه ها در كشورهای فقیر

امروزه رسانه ها در كشورهای فقیر بسیار آزادتر و تاثیرگذارتر از قبل عمل می كنند و به همین دلیل است كه شمار خبرنگاران كشته شده رو به افزایش است. تنها برای مقایسه آزادی مطبوعات در كشورهای فقیر كافی است سری به كشور نیجریه و نشریه مشهور «Punch» این كشور بزنیم.