متن درمورد ولنتاین | متن زیبا برا ولنتاین

متن درمورد ولنتاین | امروز 25 بهمن 1396، مصادف با 14 فوریه 2018، روز ولنتاین یا عشق نامیده می شود. به این مناسبت چند متن زیبا در مورد ولنتاین آورده ایم که در زیر با هم می خوانیم.

1. عزیزکم، من آنگونه به تو نیاز دارم که پروانه به بال هایش و یخ برای زنده ماندن به هوای سرد.
اینگونه است نقش حیاتی ات در نفس کشیدنم.

2. روزی نیست که خدا را برای دیدنت در این سفری که زندگی می نامندش، شکر نکرده باشم.
دوستت دارم، ولنتاینت مبارک.

3.بزرگترین چیزی که در زندگی می توان تجربه کرد، این است که عاشق بشوی و آنکه دوستش داری هم عاشقت باشد.
ممنونم که اومدی تو زندگیم.

4. تنها چیزی که چه دادنش و چه گرفتنش هیچوقت کافی نیست «عشق» است. ولنتاین، روز عشق مبارک...

5. هزاران هزار قلب نیز طاقت عشقی که از درون من به تو روان است را ندارد. دوستت دارم نه با قلب که با هر آنچه هستم و دارم. با تمام انچه خواهم بود و خواهم داشت.

6. عزیزکم بدان که با عشق ورزیدن هیچ چیزی را از دست نخواهی داد، که اگر ذره ای از آن عشقی که درونت در جریانست را مانع شوی، باخته ای....
روزت خوش، برای همیشه دوستت دارم.

7. نفس هایت، عطر مستانه گلی سرخ است
و صدایت، ترنم فرشتگان
و چشمانت،آه
که چشمانت درخشان تر از تمام جوهرات دنیا.
ولنتاینت مبارک